SUBSTANŢELE ORGANICE ÎN APELE NISTRULUI MIJLOCIU

Viorica GLADCHI, Nelli GOREACEVA, Elena BUNDUCHI

Abstract


În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului multianual al variaţiilor temporale şi spaţiale ale substanţelor organice (S.O.) în apele Nistrului, în porţiunea s. Naslavcea – rezervorul de acumulare de la Dubăsari. Dupăparticularităţile de formare a regimului Nistrului Mijlociu, sunt evidenţiate două porţiuni ale râului, care se deosebesc prin conţinutul şi tipul S.O., precum şi prin gradul de poluare a apelor Nistrului.

ORGANIC SUBSTANCES IN THE MIDDLE DNIESTER WATERS

In this paper it is presented the results of the multiannual study of the temporal and spatial variations of the organic substances (O.S.) in the Dniester waters on the portion Naslavcea village - accumulation tank from Dubasari. After peculiarities of the regime formation of the Middle Dniester, are highlighted two portions of the river, which differ in content and type of S.O., as well in the degree of pollution of the Dniester waters.


Keywords


organic substances, CODMn, CODCr, BOD5, water pollution.

Full Text:

PDF

References


GOREACEVA, N., GLADCHI, V., BUNDUCHI, E., ŞURÎGHINA, O. Dinamica calităţii apelor Nistrului de Mijloc. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale naturii”, 2011, nr.1(41), p.167-175. ISSN 1857-1735

Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. 541 с.

Органические вещества природных вод. Disponibil: http//www.ecolife.org (Accesat: 25.02.2016).

Критерии загрязнённости вод. Disponibil: www.ievdrass.ru (Accesat: 12.03.2016).

СКОПИНЦЕВ, Б.А., ГОНЧАРОВА, И.А. Использование значений отношений различных показателей орга-нического вещества природных вод для его качественной оценки. B: Современные проблемы региональной и прикладной гидрохимии. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.