POLUAREA MEDIULUI ECOURBAN ŞI MODALITĂŢI DE REDUCERE A EI

Gheorghi NICULIŢA

Abstract


Au fost studiate condiţiile de formare a calităţii mediului urban, privit ca un ecosistem antropizat. Au fost determinate sursele şi ingredienţii poluatori ai unui oraş mediu industrializat şi căile de migraţie a lor în atmosferă, sedimentarea lor pe suprafaţa subiacentă, pătrunderea în sol şi în plante. Sunt prezentate date despre starea sănătăţii populaţiei, determinată de calitatea mediului.

THE POLLUTION OF ECOURBAN ENVIRONMENT AND THE WAYS OF REDUCING IT

The presented data confirm the fact that the human society has become one of the factors forming the environment quality. Urban media differ in the ways they influence upon adjacent natural ecosystems. All of them are oriented so as to achieve an ecologic equilibrium that would combine decent living conditions for people from the one hand and a “healthy” environment from the other hand.


Keywords


urban ecosystem, long-term development, ways of pollutants reduction, monitoring.

Full Text:

PDF

References


DEDIU, I. Enciclopedie de ecologie. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău: Ştiinţa, 2010. 836 p.

AŞEVSCHI, V., DUDNICENCO, T., ROŞCOVAN, D. Ecologie şi protecţia mediului. Chişinău: ULIM, 2007. 399 p.

MORRIS, P. Dans la jungle des villes. En: La Recherche, 2000, no.333, p.31-33.

CRISTEA, V., BACIU, C. Oraşul privit ca ecosistem. În: Materialele Simpozionului „Mediul – Cercetare, Protecţie şi Gestiune” din 25-26 octombrie, 2002, p.145-148.

КИРИЛЮК, В.П. Микроэлементы в компонентах биосферы Молдовы. Кишинёв: Pontos, 2006. 155 с.

Atlasul geochimic al metalelor grele din solurile municipiului Iaşi şi împrejurimi / Editori responsabili Ovidiu Gabriel Iancu, Nicolae Buzgar. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008.

STASIEV, GR., NEDEALCOV, S., BURLACU, I. Starea radioecologică a mediului Republicii Moldova. Chişinău, 1998. 78 p.

СТАСЬЕВ, Г.Я., КАРАБАДЖАК, И.Г., НЕДЯЛКОВ, С.И. и др. Содержание и миграция радиоактивных микроэлементов в системе удобрения – почва – растения. B: Почвы Молдовы и их изменение в условиях интенсивного земледелия. Кишинёв: Штиинца, 1991.

ГУЦУЛЯК, А.И. Принципы противораковой борьбы в Приднестровье в контексте устойчивого развития. B: Материалы Международной конференции „Quality of life and sustainable development”. Тирасполь: ЦСПИ „Перспектива”, 2007, с.22-28.

ГУЦУ, В.Ф., БРАДИК, Г.М. Проблмы взаимодействия человека с окружающей средой в образовательной деятельности. B: Материалы Международной конференции „Quality of life and sustainable development”. Тирасполь: ЦСПИ „Перспектива”, 2007, с.42-45.

MЕРЕУЦЭ, И.Е., ЧЕРНАТ, В.Ф., УНТУ, Б.П. Реабилитация и паллeативная помощь онкологическим больным. Кишинёв, 1999. 55 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.