BIOTESTAREA ŞI ESTIMAREA TOXICITĂŢII COMPUŞILOR METALOORAGNICI ASUPRA POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM

Ion TODERAŞ, Aurelian GULEA, Elena ROŞCOV, Olga GARBUZ

Abstract


În articol este studiată influenţa unor grupuri de substanţe metaloorganice asupra microorganismelor acvatice. Este utilizată metoda de biotestare toxicologică a compuşilor coordinativi CMT-28 şi CMA-18 asupra ciliatelor Paramecium caudatum Ehrnbg, în concentraţii de 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L, comparativ cu prototipul. Metoda de biotestare ne permite să formulăm rapid concluzii în plan comparat, evitând riscul unei erori înalte.

Proprietăţile compuşilor metaloorganici au fost cercetate prin metoda diluărilor în serie, în mediul nutritiv lichid (1 gsoluţie nutritivă/1 l apă). În calitate de culturi de referinţă au fost folosite ciliatele Paramecium caudatm.

Infuzoriile, ca obiecte de cercetare, sunt foarte comode, se reproduc destul de rapid, fiind cele mai convenabile test-obiecte pentru investigaţii în condiţii de laborator, în care factorul timp joacă un rol decesiv, inclusiv pentru elucidarea impac­tului unor factori abiotici (substanţelor metaloorganice) asupra procesului de reproducere asexuată la Paramecium caudatum.

Activitatea substanţelor a fost evaluată după caracterul toxicităţii preparatelor (LT50 şi LC50), iar activitatea ciliatelor a fost studiată după caracterul viabilităţii şi parametrii reproductivi (creşterea sau diminuarea efectivului numeric şi a ratei lor de reproducere).

Toxicitatea acută (LT50 şi LC50) a compuşilor a fost cercetată conform recomandărilor metodice privind studierea toxicităţii generale a remediilor farmaceutice.

LC50 (concentraţia letală, 50%) – concentraţia care cauzează moartea a 50% din test-organisme într-o anumită perioadă de timp.

LT50 (timpul letal, 50%) – timpul în care concentraţia utilizată a compusului testat cauzează moartea a 50% din organismele testate.

THE BIOASSAY AND ESTIMATION OF THE TOXICITY OF METALLOORGANIC COMPOUNDS IMPACTING THE POPULATION OF PARAMECIUM CAUDATUM

This work will focus on the study of groups of metalloorganic substances on aquatic organisms. Toxicological testing method of coordination compounds CMT-28 and CMA-18 is used on Paramecium caudatum Ehrnbg ciliates, at concentrations of 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L, compared to the prototype. Bioassay method allows us to develop fast and comparative conclusions, avoiding a high risk of errors.

The investigation of metalloorganic compounds was performed by the method of serial dilutions in the liquid nutrient medium (1 gnutrient solution / 1l water). As a reference cultures were used ciliates Paramecium caudatum.

Infusorians, as objects of research are very comfortable, they reproduce quickly enough, being the most convenient test-objects for study in the laboratory conditions, because of time factor which plays a decisive role and also is more simple to elucidate the impact of abiotic factors (metalloorganic substances) on the process of asexual reproduction of Paramecium caudatum.

The activity of substances was evaluated according to the character of the toxicity of the preparations (LT50 and LC50), while the activity of ciliates was studied according to the character of viability and reproductive parameters (increasing or decreasing of numbers and their reproductive rate).

The acute toxicity study (LC50 and LT50) of the compounds was performed according to the methodical recommendations on overall toxicity of pharmaceutical remedies.

LC50 (lethal concentration, 50%) – concentration which causes death of 50% of test-organisms in a given period of time.

LT50 (lethal time, 50%) – time, during which the used concentration of the test compound causes the death of 50% of the test organisms.


Keywords


Paramecium caudatum, ciliates, coordination compounds, reproduction, toxicity, numbers, reproduction rate, lethal concentration, lethal time.

Full Text:

PDF

References


ЧУБИК, П.С., НЕЧАЕВА, Л.Н., БРЫЛИН, В.И. Способ определения токсичности химических веществ в водной среде. Томский политехнический университет, 1998.

ЛОТОВА, Н.С. Определение качества вод хемотoксическим методом на примере водных объектов Санк-Петербурга и Ленинградской области. Ишимский педагогический институт им. П.П.Ершова, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г.Ишим, Тюменская область.

ВИДИНЕЕВА, Т.И. Сравнительная оценка методов определения токсичености природных и сточных вод. В: XXXIV Неделя науки СпбГПУ: Материалы межвузовской научно-технической конференции (Электронный ресурс) - Режим доступа: http://elib.spbstu.ru/dl/006634.pdf/download/006634.pdf.? Lang=en (Accesat: 25.03.2015)

Методические рекомендации по изучению общетоксического действия фармакологических средств. Москва, М3 РФ, 1997.

MAUPAS, E. La rajeunissement karyogamique chez les cilies. En: Arch. Zool. Exp. et Gen. (2), 1889, vol.7, p.149-517.

КОКОВА, В. Непрерывное культивирование. Москва: Наука, 1989, с.113-137.

SOMEBORN, T. Methods in Paramecium research. In: Methods in cell physiology. Vol.4. / Ed. D.M Prescott. N.Y.: Acad.presp. 1970, vol.4, p.241-339.

СУХАНОВА, К. Температурные адаптации у простейших. Ленинград: Наука, 1968. 234 с.

CURDS, C., VANDYKE, J. The feeding habits and growth rates of somefresh – water ciliates found in activated - sludge plantp. In: J. appl. ecol., 1966, vol.3, no.l, p.121-137.

ХАУСМАН, К. Протозоология. Москва: Мир, 1988. 334 с.

DRAGESCO, J., DRAGESCO-KERNEIS, A. Ciliés muscicoles nouveaux ou peu connus. In: Acta. Protozool., 1979, vol.13, p.231-232.

ЗАЙКА, В. Сравнительная продуктивность гидробионтов. Киев, 1983, с.11-14.

Методические рекомендации по изучению общетоксического действия фармакологических средств. Москва, МЗ РФ, 1977.

PRISACARI, V., BURACIOV, S., DIZDARI, A., STOLEICOV, S. Izohidrafural – remediu nou antibacterian. Co-municare II. Studiul toxicităţii, proprietăţilor dermato-rezorbtive, iritante şi acţiuni terapeutice. În: Analele Ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, Chişinău, 2003, p.243-247.

http://fineartamerica.com/featured/3-paramecium-caudatum-m-i-walker.html

PRISACARI, V., BURACIOV, S., ŢAPCOV, V., GULEA, A. Efectul antibacterian al unor compuşi organici noi din rândul sulfanilamidelor. Chişinău: Laboratorul „Infecţii intraspitaliceşti” USMF „N.Testemiţanu”; Catedra Chimie Anorganică şi Fizică a USM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.