UTILIZAREA UNOR ALGE CIANOFITE FIXATOARE DE AZOT ÎN CALITATE DE BIOFERTILIZANŢI LA CULTIVAREA TOMATELOR ÎN CONDIŢII DE SERĂ

Sergiu DOBROJAN, Victor ŞALARU, Irina STRATULAT, Galina DOBROJAN, Evghenii SEMENIUC

Abstract


Datorită proprietăţii de fixare biologică a azotului atmosferic şi altor caracteristici fiziologice, algele cianofite au un potenţial important de stimulare a productivităţii plantelor de cultură, având premise majore de aplicare intensă în agri­cultura ecologică. Administrarea biofertilizanţilor algali contribuie la stimularea creşterii în înălţime a tulpinii plantelor de tomate, la majorarea numărului de roşii de la o plantulă (de 1,3-1,62 ori) şi a productivităţii tomatelor (de 1,31-1,37 ori) comparativ cu lotul de control unde nu s-a administrat biomasa algală.

USING THE NITROGEN FIXING BLUE-GREEN ALGAE AS BIOFERTILIZERS TO TOMATO CULTIVATION UNDER GREENHOUSE CONDITIONS

Thanks to the biological fixation properties of atmospheric nitrogen and other physiological characteristics, the
blue-green algae have a great potential to stimulate the productivity of crop plants having main premises for intensive applying in ecological farming. Algal bio-fertilizers administration contributes to stimulating growth at the stem height of tomato plants, increasing the number of seedling of tomatoes from 1.3 to 1.62 times and productivity tomatoes from 1.31 to 1.37 times compared to the control group where algal biomass was not given.


Keywords


blue-green algae, bio-fertilizers, productivity of crop plants, tomatoes.

Full Text:

PDF

References


TROFIM, A., ŞALARU, V. Structura taxonomică şi ecologică a algoflorei edafice din serele satului Chiştelniţa, raionul Teleneşti. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe ale naturii”, 2015, nr.6(86), p.88-94.

SAHU, D., PRIYADARSHAN I., RATH B. Cyanobacteria – as potential biofertilizer. CIBTech. In: Journal of Microbiology, 2012, vol.1 (2-3), p.20-26.

EL-HAWARY, M.I., HAWARY TALMAN, I.E.I., EL-GHAMARY, A.M., NAGGAR, E.E.L. Effect of application of biofertilizer on the yield and NPK uptake of some wheat genotypes as affected by the biological properties of soil. In: Pakistan Journal of Biological Sciences, 2002, no.5(11), p.1181-1185.

MEENAKSHI, S. Potential of biofertilizers to replace chemical fertilizers. In: International advanced research journal in science, engineering and technology, 2016, vol.3, Issue 5, p.163-167. ISSN: 2393-8021

SPOLAORE, P., JOANNIS-CASSAN, C., DURAN, E. and ISAMBERT, A. Commercial applications of microalgae. In: Journal of Bioscience and Bioengineering, 2006, no.101, p.87-96.

SHARIATMADARI, Z., RIAHI, H., SHOKRAVI, S. Study of soil blue-green algae and their effect on seed germination and plant growth of vegetable crops. In: Rostaniha, 2011, no.12(2), p.101-110.

KAUSHIK, B.D., VENKATARAMAN, G.S. Effect of algal inoculation on the yield and vitamin C content of two varieties of tomato. In: Plant Soil, 1979, no.52, p.135-137.

ТЕРПЕЛЕЦ, В.И., СЛЮСАРЕВ, В.Н. Учебно-методическое пособие по изучению агрофизических и агрохимических методов исследования почв. Краснодар: КубГАУ, 2010. 65 с.

MIGNON SEVERUS ŞANDOR Gh. Cercetări privind unele aspecte ale biodiversităţii în legătură cu starea de fertilitate a solurilor: Rezumat al tezei de doctor. Cluj-Napoca, 2009. 41 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.