CONCENTRAŢIA ESTRADIOLULUI ŞI A TESTOSTERONULUI ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL PE FONDALUL ADMINISTRĂRII EXTRACTULUI DIN CYNARA SCOLYMUS

Iurie BACALOV, Aurelia CRIVOI, Elena CHIRIŢA, Ana ILIEŞ, Iulian PARA, Adriana DRUŢA

Abstract


Diabetul zaharat apare din cauza producţei insuficiente de insulină de către pancreas; astfel, nivelul glucozei din sânge depăşeşte valorile normale. Statisticile arată o creștere permanentă a cazurilor de diabet zaharat. Circa 5% din populație (cu unele variații de la o țară la alta) suferă de forma clinică a acestei maladii, aproximativ 10% – de forma ei subclinică. Diabetul zaharat produce o serie de dereglări funcţionale, precum și la nivelul gonadelor, ce pot duce la complicaţii grave, ca menopauza la femei şi impotența la bărbaţi.

CONCENTRATION OF ESTRADIOL AND TESTOSTERONE IN EXPERIMENTAL DIABETES ON THE BACKGROUND OF CYNARA SCOLYMUS EXTRACT INTAKE

Diabetes occurs due to insufficient insulin production by the pancreas, so the blood glucose level exceeds normal levels. Statistics show a permanent increase in diabetes cases. About 5% of the population (with some variation from one country to another) suffers from the clinical form of this disease, about 10% - of its subclinical form. Diabetes causes a number of functional disorders, as well as on gonads, that can lead to serious complications such as menopause in women and impotence in men.


Keywords


diabetes, hormone, insulin, phytopreparations, treatment, disorder, obesity.

Full Text:

PDF

References


CRIVOI, A., BACALOV, Iu., CHIRIŢA, E. și al. Sistemul endocrin. Chișinău: CEP USM, 2011, p.6-15.

БАРАНОВ, В.Г., ПРОПП, М.В., СОКОЛОВЕРОВА, И.М. и др. Механизмы половой дисфункции у аллоксановых крыс с диабетом. Москва, 1981, c.44-48.

BACALOV, Iu., CRIVOI, A. Fitoterapia în dereglările metabolismului glucidic. Chisinău: CEP USM, 2009, p.100-102.

DUMITRACHE, B., IONESCU, B. Tratamentul bolilor endocrine. București: Editura Medicală, 1990, p.232-234.

CRIVOI, A., SUVEICA, L. Activitatea insulinică a plasmei și nivelul glicemiei în fitoterapia diabetului zaharat ex-perimental. În: Analele Stiintifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Știinte chimico-biologice”, Chișinău, 2005, p.11.

BACALOV, Iu., CRIVOI, A., ENACHI, T. Diabetul alloxanic (experimental). Chișinău: CEP USM, 2007, p.22-24.

CRIVOI, A., BACALOV, Iu., LUPU, E., KOROTKOV, A. Fitoterapia în dereglările metabolice. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Știinte chimico-biologice”, Chișinău, 2002, p.83-84.

CERCASOV, C., OPREA, E., POPA, C., FARCĂŞANU, I. Compuși naturali cu acțiune terapeutică. București: Editura Universității, 2009, p.43-48.

MILCU, S. Tratat de endocrinologie clinică. București, 1992, p.192-193.

ENESCU, N. Natura – farmacie verde. Galați: Porto-Frango, 1991, p.33-35.

ROMILĂ, A. Osteoporoza și Angiopatia în diabetul zaharat. Galați: Axis Libri, 2015, p.78-85.

LENCU, C., SUCIU, S. Implicarea stresului oxidativ în tulburările psihocomportamentale la femei în procesul de menopauză. Cluj: Editura Medicală, 2009, p.398-402.

ЯСУДА, М., KURABAYASHY, Т., ЯМАМОТО, Ю. и др. Влияние заместительной гормональной терапии на костную ткань и липидный обмен у женщин овариэктомии для лечения гинекологических злокачественных опухолей. В: Int. J. Gynaecol. Obstet., 2004, no.47 (2), p.151-156.

RUSU, V., DEUTSCH, G. Biochimie medicală generală. Timișoara: Editura Medicală, 2006, p.12-67.

PIEPTEA, R. Diabetul zaharat în clinica medicală. București: Editura Academiei, 2009, p.333.

IONESCU-TIRGOVIŞTE, C., BÎRNEA, A., CHEŢA, D. Heterogenitatea diabetului zaharat insulinodependent, București: Editura Medicală, 2005, p.99-100.

IONESCU-TIRGOVIŞTE, C. Diabetologia modernă. București: Editura Medicală, 1997, p.452-458.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.