IMPACTUL CONSUMULUI SPORIT DE PROTEINE ASUPRA UNOR INDICI HEMATOLOGICI

Eugeniu DUDNIC, Ecaterina ERHAN, Natalia DUDNIC

Abstract


Persoanele implicate în domeniul sportului trebuie să fie informate permanent despre factorii ce influențează rația alimentară, aportul alimentar, utilizarea substanțelor și a suplimentelor nutritive. În studiul experimental realizat a fost cercetat efectul unei doze crescute de proteine din soia asupra unor indici hematologici la organismul animal.

THE IMPACT OF THE INCREASING USE OF PROTEIN ON SOME HEMATOLOGICAL INDICES

The people involved in the field of sport need to be informed permanently about the factors that influence the food ration, food intake, use of substances and nutritional supplements. In the experimental study conducted to investigated the effect of high doses of soybean protein on some hematological indices in the animal body.


Keywords


protein, nutritional supplements, soybean, hyper-consumption, blood.

Full Text:

PDF

References


DRAGAN, I. Medicina sportivă. Bucuresti: Editura Medicală, 2002, p.55-61.

GUYTON, A. Fiziologie: fiziologia umană şi mecanismele bolilor. Bucureşti: Editura Medicală Amaltea, 1997. 587 p.

HAULICĂ, I. Fiziologie umană. Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită. Bucureşti: Editura Medicală, 2007. 1051 p.

RINDERU, E., IONESCU, M. Alimentația și medicaţia în efortul sportiv. Craiova: Universitaria, 2004. 104 p.

CORLĂTEANU, A., PALADI, E. Efectuarea experimentului fiziologic: Îndrumar. Chişinău: CE USM, 2001, p.17-18.

CIUDIN, E. Biologia animalelor de laborator. Iaşi: Alfa, 2004. 344 p.

Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. Disponibil: http://www.justice.gov.md

ФУРДУЙ, Ф.И. и др. Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Кишинэу, 2016, c.138-140.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.