SISTEM INTELIGENT PENTRU ASISTENȚA COMBATERII TULBURĂRILOR PSIHICE ȘI DE COMPORTAMENT LA PACIENȚII CU EPILEPSIE

Mariana BUTNARU

Abstract


În articol sunt expuse unele descrieri și probleme referitoare la combaterea tulburărilor psihice și de comportament în epilepsie (TPCE), structura și principiul de funcționare a sistemului inteligent pentru asistența acestor maladii. Un modul al sistemului elaborat de autor este sistemul expert pentru diagnosticarea TPCE. În rezultatul expertizei, sistemul expert de diagnosticare constituie unul dintre cele 24 de diagnostice ale TPCE conform clasificatorului ICD-10 al Orga­ni­zației Mondiale a Sănătății. Sistemul inteligent este destinat pentru asistența, pregatirea și perfecționarea cadrelor medicale.

INTELLIGENT SYSTEM FOR ASSISTANCE TO COMBAT BEHAVIOR AND MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY

The article exposed some descriptions and problems related to combating mental and behavioral disorders in epilepsy (TPCE), structure and operating principle of intelligent system to support these diseases. A module system developed by the author is the expert system for diagnosing TPCE. As a result, the system observes one of 24 diagnoses of TPCE according to the World Health Organization classifier ICD-10. The intelligent system is designed for diagnosis, for training and improvement of the health professionals.


Keywords


intelligent system, expert system, knowledge base, diagnosis, treatment, social frustration, e-Learning.

Full Text:

PDF

References


ШАМАНАЕВ, А.С. Судебно-психиатрическая оценка дисфорических состояний при эпилепсии: Автореферат дисс. канд. мед. наук. Москва, 2010. 172 с.

МАЛИНИНА, Е.В., ЗАБОЗЛАЕВА, И.В., САБЛИНА, Т.Н., КОЧКИНА, А.А. Эпилепсия в таблицах и схемах (клинические, терапевтические и социальные аспекты). Челябинск, 2014. 56 c. http://www.chelsma.ru/files/misc/a5posobieepilepsija29.10.13.pdf.

ЗЕНКОВ, Л.Р. Клиническая эпилептология (с элементами нейрофизиологии): Руководство для врачей. Москва: ООО «МИА», 2010. 408 c.

ВОРОНКОВА, К.В., ПЕТРУХИН, А.С., ПЫЛАЕВА, О.А., ХОЛИН, А.А. Рациональная антиэпилептическая фармакотерапия: Руководство для врачей. Москва: «БИНОМ», 2008. 192 с.

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders Clinical descriptions and diagnostic guidelines. - World Health Organization, 2015, http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf.

MOSCALENCO, S., BUTNARU, M., CĂPĂŢÂNĂ, Gh., POPOV, Al. Sistem suport de asistare a tratării pacienţilor. În: Materialele conferinţei ştiinţifice „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”, 5 mai 2010. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale şi exacte. Chişinău: CEP USM, 2010, p.129-130.

BUTNARU, M., CĂPĂŢÂNĂ, Gh., POPOV, Al., STURZA, G. Sistem de diagnosticare în psihiatrie. În: Proceedings of the 5th International Conference on „Microelectronics and Computer Sciense”. Volume II, 19-21 September 2007, Technical University of Moldova, p.229-230.

BUTNARU, M., CĂPĂŢÂNĂ, Gh., POPOV, Al. Dezvoltarea sistemului de diagnosticare în medicină. În: Materialele Conferinţei internaţionale „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică”, ICTEI 2010. Ediţia a treia, Volumul II, Chişinău, 20-23 mai 2010, p.306-311.

BUTNARU, M., CĂPĂŢÂNĂ, Gh., POPOV, Al. Sistem expert în psihiatrie. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale în memoria prof. univ. V.A. Zolotarevschi „Ecuaţii Integrale şi Modelarea Problemelor Aplicative – Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP-2005)”.Volume II, 2005, p.249-251.

BUTNARU, M., CAPATANA, A., CAPATANA, Gh., COBILEANSCHI, O., POPOV, A. The Intelligent Support System for Remission in Patients with Psychiatric Disorders in Epilepsy. In: International Conference on Nano-techno¬logies and Biomedical Engineering German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic (ICNBME-2011). Photonic and Biomedical Applications, Chisinau, July 7-8, 2011. Chisinau: „ElanInc” SRL, 2011, p.452-454.

BUTNARU, M. Sistemul inteligent de asistare în psihiatrie. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, 2009, nr.7(27), p.76-80.

BUTNARU, M. Sistem expert pentru diagnostic medical. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”, 23 septembrie 2009. Rezu-matele comunicărilor. Seria „Ştiinţe reale”. Chişinău: CEP USM, 2009, p.136-137.

MATTHES, A. Psychische Veraenderungen bei kindlichen Epilepsien. In: Nervenarzt, 1961, B.32, s.2.

POND, D.A., BIDWELL, B.H. A survey of epilepsy in fourteen general practices. Social and psychological aspects. In: Epilepsia, 1960, vol.1, p.285-299.

МУХИН, К.Ю., ПЕТРУХИН, А.С. Идиопатические формы эпилепсии: систематика, диагностика, терапия. Москва: Арт-Бизнес-Центр, 2000. 319 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.