STUDIUL COMPLEX Al ULEIULUI VOLATIL DIN SPECIA PEROVSCHIA ATRIPLICIFOLIA BENTH.

Maricica COLŢUN, Elvira GILLE, Radu NECULA, Valentin GRIGORAŞ

Abstract


În lucrare sunt prezentate rezultatele unui studiu vast privind biologia, compoziția chimică, fitochimia cantitativă și calitativă a uleiului volatil din specia Perovskia atriplicifolia, care se comportă ca plantă perenă, erbacee din familia Lamiaceae. În R. Moldova nu este cercetată ca plantă aromatică şi medicinală. Are o plasticitate ecologică mare, nu are cerinţe deosebite faţă de factorii climaterici. Se utilizează pentru proprietăţile sale febrifuge, în medicină – pentru scăderea febrei, deține proprietăți culinare dar şi decorative ori de purificare a aerului.

THE COMPLEX STUDY OF THE ESSENTIAL OIL OF THE SPECIES

PEROVSCHIA ATRIPLICIFOLIA BENTH.

The paper presents the results of a vast study on the biology, chemical composition and qualitative phytochemistry of the essential oil of the species Perovskia atriplicifolia, which behaves like a perennial, herbaceous plant in the Lamiaceae family. In theRepublic ofMoldova, it has not been investigated as an aromatic and medicinal plant. It has a high ecological plasticity and no special requirements to climatic factors. It has febrifuge properties and is used in medicine to reduce fever. Besides, this plant is used for culinary, ornamental purposes and for air purification.


Keywords


plant, essential oil, components, chromatography, antioxidant compounds.

Full Text:

PDF

References


BURZO, I., TOMA, C. Ţesuturi secretoare şi substanţele volatile din plante. Iaşi: Edit. Univ. „Al.I. Cuza”, 2012.

POURMORTAZAVI, SEIED MAHDI, FATEMEH SEFIDKOM, SEIED GHORBAN HOSSEINI. Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Essential Oils from Perovskia Atriplicifolia Benth. In: Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2003, no.51, p.5414-5419.

SEFLDKOM, F., AHMADL, L., MIRZA, M. Volatile Components of Perovskia Atriplicifolia Benth. In: Journal of Essential Oil Research, 1997, no.9, p.101-103.

PĂDURARIU, M.C. “Studii privind complexul filosferic la taxoni ai genurilor Ocimum şi Perovskia, Familia Lamiaceae”: Teză de doctorat, Univ. “Al.I.Cuza”, Facultatea de Biologie, susținută public la 22.03.2013.

JASSBI, A.R., AHMAD, V.U., TAREEN, R.B. Constituents of the essential oil of Perovskia atriplicifolia Benth. In: Flavour and Fragrance Journal, 1999, no.14. p.38-40.

BASHER, K.H.C., OZEK, T., DEMIRCHAKMAK, B., ABDUGANIEV, B.Y., NURIDDINOV, K.R., ARIPOV, K.N., DORIEV, A.S., KARATAEVA, C.S. Essential oil of Perovskia angustifolia from Kyrgyzystan. In: Chemistry of Natural Compounds, 1997, no.33, p.296-298.

DUKE A. JAMES. Biologically Active Phytochemicals and Their Activities Database. Taylor & Francis Group, 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.