FLORA SINANTROPĂ DIN CADRUL REZERVAŢIEI NATURALE „PĂDUREA DOMNEASCĂ”

Iulian MAMAI

Abstract


Obiectivul principal al cercetărilor constă în identificarea florei sinantrope din cadrul rezervaţiei care s-a instalat în urma schimbărilor climatice din ultima perioadă sau care a fost introdusă accidental ca urmare a activităţii umane. Flora sinantropă a Rezervației Naturale „Pădurea Domnească” a fost cercetată în perioada de vegetație a anilor 2008-2016 și cuprinde 96 de taxoni, reuniţi în 73 de genuri şi 29 de familii.

THE INVASIVE FLORA OF THE „PĂDUREA DOMNEASCĂ” NATURAL RESERVATION

The main objective of the research constitutes the identification of the invasive (sinanthropi) flora within the reservation which has installed itself as a result of recent climatic changes or has been introduced accidentally as a result of the human activity. The invasive flora of the “Padurea Domneasca” Natural Reservation was researched during the vegetation period of the 2008-2016 years and it comprises 96 taxons, combined into 76 genii and 29 families.


Keywords


the invasive flora, “Pădurea Domneasca” Natural Reservation, the sinanthropi process of the vegetation carpet.

Full Text:

PDF

References


MÂRZA, M., NEGRU, A., MAMAI, Iu. Flora sinantropă necultivată a Republicii Moldova. În: Revista ştiinţifică Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii, 2013, nr.6(66).

MÂRZA, M. Flora şi vegetaţia sinantropă necultivată a Republicii Moldova: Autoreferatul tezei de doctor habilitat în biologie. Chișinău, 2010.

MAMAI, Iu. Caracteristica fitocenozelor sinantrope din Rezervaţia Naturală „Pădurea Domneascăˮ. În: Materialele Conferinţei internaţionale a tinerilor cercetatori, ediţia a X-a, 23 noiembrie 2012. Chisinau.

NEGRU, A. Determinator de plante din flora Republicii Moldova. Chişinău: Universul, 2007.

ГЕЙДЕМАН, T. Определитель высших растений Молдавской ССР. Кишинёв, 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.