ASPECTE ALE CERCETĂRII ACTUALE ŞI DE PERSPECTIVĂ A PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ana MUTU

Abstract


Lucrarea prezintă o sinteză comparativă a cercetărilor efectuate în domeniul plantelor medicinale și aromatice. Este analizată importanța corelării studiilor fenotipice, biochimice și de genetică moleculară în vederea identificării, ameliorării şi introducerii în cultură a formelor noi de plante medicinale și aromatice cu caractere economic valoroase. Pe exemplul genului Origanum se concluzionează despre eficiența tehnicilor de amprentare genetică în identificarea subspeciilor, chemotipurilor/ chemovarietăților noi.

SOME ASPECTS OF CURRENT AND FUTURE RESEARCH OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 

The paper reveals a comparative synthesis of the researches carried out in the field of medicinal and aromatic plants. It is analysed the importance of correlating the phenotypic, biochemical and molecular studies for new breeding programs of various forms of medicinal and aromatic plants with economic valuable characters. On the example of the Origanum genus, it concludes about the effectiveness of genetic fingerprinting techniques to identify new subspecies and chemotypes.


Keywords


medicinal and aromatic plants, genetic diversity, Origanum vulgare L., phytochemical features, molecular markers.

Full Text:

PDF

References


http://who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/ [Accesat: 08.04.2017].

Ariile naturale protejate de stat din nordul Republicii Moldova. https://prutapavie.wordpress.com/2014/01/05/ariile-naturale-protejate-de-stat-din-nordul republicii-moldova/ [Accesat: 28.03.2017].

http://www.mpsfc.gov.md/md/geografie/ [Accesat: 02.04.2017].

STRATEGIA privind diversitatea biologică a R. Moldova pentru anii 2015-2020. Disponibil: http://gov.md/sites/ default/files/document/attachments/intr02_21.pdf [Accesat: 06.04.2017].

NISTREANU, A. Plante medicinale din flora Republicii Moldova. Chişinău, 2006. 234 p.

TELEUŢĂ, A. et al. Plante medicinale. Chișinău: Litera Internaţional, 2008. 336 p.

MARTEA, R. Variabilitatea genetico-moleculară la genotipurile de Salvia sclarea L.: Autoreferat al tezei de doctor în științe biologice. Chișinău, 2016. 30 p.

MUTU, A. et al. RAPD molecular marker study of the intraspecific variability of Origanum vulgare subsp. vulgare naturally occurring in Moldova. In: Journal of Botany, 2014, vol.6, no2(9), p.23-29.

MUTU, A. et al. Intraspecific genetic variability of Hyssopus officinalis L. In: Analele Universității „Al.I. Cuza” din Iași. Secţia Genetică și Biologie Moleculară, 2014, Tom.XV, p.1-8.

DUCA, M. et al. Random amplified polymorphic DNA (RAPD) variation among populations of the Hypericum perforatum L. in R. Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Seria Ştiinţele vieţii, 2012, nr.1(316), p.104-110.

COTELEA, L. Selectarea formelor parentale pentru crearea hibrizilor de perspectivă de Salvia sclarea L. În: Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Seria Ştiinţele vieţii, 2009, nr.3(309), p.96-102.

GONCEARIUC, M. Cercetări de genetică şi ameliorare la Salvia sclarea L. În: Revista „Akademos”, 2013, nr.3(30), p.77-84.

GONCEARIUC, M., BALMUŞ, Z., COTELEA, L. Perfecţionarea calităţii la Salvia sclarea L. prin creşterea capa-cităţii de acumulare a uleiului esenţial. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Seria Ştiinţele vieţii, 2016, nr.2(329), p.69-78.

CIOBANU, N. et al. Evaluarea fitochimică a uleiului volatil de busuioc. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Seria Ştiinţe Medicale, 2010, nr.1(24), p.74-77.

GONCEARIUC, M. et al. Caractere cantitative, conținutul și compoziția chimică a uleiului esențial la genotipuri noi de Ocimum basilicum L. În: Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Seria Științele vieții, 2011, vol.1(313), p.62-72.

GONCEARIUC, M. et al. Creating and evaluating the new Ocimum basilicum L. genotypes. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Seria Ştiinţele vieţii, 2008, nr.1(304), p.94-100.

BENEA, A. Conţinutul polifenolic în extracte uscate de Hypericum perforatum L. din flora Republicii Moldova. În: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2013, nr.1(14), p.411-416.

BENEA, A. et al. Conţinutul şi componenţa uleiului esenţial la specii de Hypericum L. (sunătoare) din flora spontană a Republicii Moldova. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Seria Ştiinţe Medicale, 2013, nr.2(320), p.87-91.

BENEA, A., NISTREANU, A., TIHON, IU. Studiul chimic al unor specii din genul Hypericum L. din flora Republicii Moldova. În: Analele Ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, 2011, vol.1(12), p.418-421.

ARCHIP, L., CIOBANU, V., STROGANOVA, I. Variabilitatea caracterelor la diferite ecotipuri de Mentha arvensis. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale naturii, 2010, nr.1(31), p.10-12.

CARAGHIAUR, T., PISOV, M., CIOBANU, V. Variabilitatea caracterilor în descendenţa generativă F3 a Mentha rotundifolia (L.) Huds. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale naturii, 2010, nr.1(31), p.13-17.

CIOBANU, V. et al. Polimorfismul biochimic la plantele genului Mentha. În: Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale naturii, 2012, nr.6(56), p.10-15.

CIOCÂRLAN, N. Mentha gattefossei Maire – a threatened medicinal species cultivated in the Botanical Garden (I) of ASM. In: Mediul Ambiant, 2014, nr.2(74), p.19-22.

ПЕЛЯХ, Е. и др. Внутривидовой полихимизм Mentha spicata L. B: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale naturii, 2008, nr.2(12), c.23-26.

CHIRU, T. Cercetări farmacognostice şi farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea cyanus L.: Teză de doctor în științe farmaceutice. Chișinău, 2014. 184 p.

CHIRU, T., NISTREANU, A. Analiza substanţelor tanante din inflorescenţe şi părţi aeriene de Centaurea cyanus L. În: Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2009, vol.1, p.385-388.

ŢURCAN, T. et al. Studiul extracţiei flavonozidelor din specia Centaurea cyanus L. În: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2011, nr.1(12), p.436-440.

CALALB, T., CHIŢAN, E. Unele aspecte structurale şi fitochimice ale speciei Cynara scolymus L. din colecţia Centrului de cultivare a plantelor medicinale al USMF „Nicolae Testemiţanu”. În: Analele ştiinţifice ale USMF

„N. Testemiţanu”, 2008, vol.1, p.332-336.

CIOBANU, C. Specia Cynara scolymus L. - sursă de noi produse farmaceutice: Autoreferat al tezei de doctor în științe farmaceutice. Chișinău, 2015. 30 p.

CIOBANU, C., CALALB, T., DIUG, E. Morfo-biometria plantelor de Cynara scolymus L., cultivată în colecţia de plante medicinale a Centrului de cultivare a plantelor medicinale al USMF „Nicolae Testemiţanu”. În: Analele ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2011, vol.1 p.431-436.

GONCEARIUC, M. et al. Essential oil of Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart from Moldova: content and chemical composition. In: International Journal of Agriculture Innovations and Research, 2014, vol.3, nr.2, p.659-663.

GONCEARIUC, M. et al. Biochemical diversity of the Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart genotypes from Moldova. In: Buletinul AȘM, Ştiinţele vieţii, 2015, nr.2 (326), p.92-100.

ВОРНИКУ, З., ЖЕЛЕЗНЯК, Т., ТИМЧУК К. Эфирное масло Origanum vulgare L. и Origanum herdeleoticum L. Технология экстракции и показатели качества. B: Интродукция нетрадиционных и редких растений: Материалы. Х Междунар. науч-метод. конф. Ульяновск, 2012, c.466-467.

IETSWAART, J. H. A Taxonomic Revision of the Genus Origanum (Labiatae). In: Leiden Botanical Series, Leiden University Press., vol.4, 1980, 153 p.

SIVROPOULOU, A. et al. Antimicrobial and cytotoxic activities of Origanum essential oils. In: J. Agric. Food Chem., 1996, vol.44(5), p.1202-1205.

KOKKINI, S. Taxonomy, diversity and distribution of Origanum species. In: PADULOSI, S., ed. Oregano, 14. Proceedings of IPGRI International workshop. Italy: Rome, 1997, p.2-12.

KOKKINI, S., VOKOU, D., KAROUSSOU, R. Morphological and chemical variation of Origanum vulgare L. in Greece. In: PHYTOS, D., GREUTER, W., ed. Botanika Chronika. University of Patras, Patra, Grecia, 1991, p.337-346.

ANDI, S.A. et al. Morphological diversity of wild Origanum vulgare (Lamiaceae) in Iran. In: Iran. J. Bot., 2011, vol.17(1), p.88-97.

BOSABALIDIS, A.M. Structural features of Origanum sp. In: KINTZIOS, S.E., ed. Oregano: The Genera Origanum and Lippia. USA: Taylor and Francis e-Library, 2002, p.11-58.

WERKER, E. The essential oils and glandular hairs in different chemotypes of Origanum vulgare L. In: Annals of Botany, 1985, vol.55, p.793-801.

SHAFIEE-HAJIABAD, M., NOVAK, J., HONERMEIER, B. Characterization of glandular trichomes in four Origanum vulgare L. accessions influenced by light reduction. In: Journal of Applied Botany and Food Quality, 2015, vol.88, p.300-307.

SKOULA, M., HARBORNE, J.B. Taxonomy and chemistry of Origanum. In: KINTZIOS, S.E., ed. Oregano: The Genera Origanum and Lippia, Medicinal and aromatic plants - industrial profiles, vol.25. USA: Taylor and Francis CRC Press, 2002, p.67-108.

CRUZAN, M.B. Genetic markers in plant evolutionary ecology. In: Ecology, 1998, vol.79, p.400-412.

TONK, F.A. et al. Chemical and genetic variability of selected Turkish oregano (Origanum onites L.) clones. In: Plant Syst. Evol., 2010, vol.288, p.157-165.

AYANOGLU, F. et al. Assessment of genetic diversity in Turkish oregano (Origanum onites L.) germplasm by AFLP analysis. In: J. Hortic. Sci. Biotech., 2006, vol.81, p.45-50.

AZIZI, A. et al. Intraspecific diversity and relationships among subspecies of Origanum vulgare L. revealed by comparative AFLP and SAMPL marker analysis. In: Plant Systematic and Evolution, 2009, vol.281, p.151-160.

AZIZI, A. et al. Correlations between Genetic, Morphological, and Chemical Diversities in a Germplasm Collection of the Medicinal Plant Origanum vulgare L. In: Chemistry & Biodiversity, 2012, vol.9, p.2784-2801.

MUTU, A. Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populații de O. vulgare. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe reale și ale naturii, 2014, nr.1(71), p.6-81.

MARTEA, R. et al. Evaluation of genetic diversity of Origanum genus species. In: Journal of Botany, 2014, vol.VI, no2(9), p.125-131.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.