ELECTROD FLUOR-SELECTIV

Mariana DÎRU, Ecaterina VÎLCU

Abstract


A fost preparat un senzor anionic specific, bazat pe pivalatul trinuclear al cromului(III) ca material electro­activ încorporat în membrana PVC plastifiată. Senzorul prezintă răspuns Nernstian (55,78 mV/decadă) în intervalul de concentrație 10-1-10-4 mol/L cu limita de detecție 2,0∙10-5 mol/L pentru anionul fluorură. Domeniul optim de pH de funcţionare a electrodului asamblat este ˃5. Senzorul dat are un timp de răspuns de 30-60 s și reproductibilitatea rezultatelor se menține timp de 3 luni. Coeficienții potențiometrici ai selectivității au fost determinați prin metoda soluțiilor separate. A fost realizată aplicarea acestor electrozi la analiza pastei de dinți ce conține fluorură și rezultatele experimentale au fost comparate cu datele de pe prospect.

FLUORIDE-SELECTIVE ELECTRODE

A specific anionic sensor has been prepared, based on trinuclearchromium(III) pivalate as sensing material incorpo­rated into the plasticized PVC-membrane. The sensor exhibited Nernstian response (55,78 mV/decade) in the region between 10-1-10-4 mol/L with a detection limit of 2,0∙10-5 mol/L for fluoride. The working pH of the electrode was in the 5-6 range. The sensor has a response time 30-60 s and can be used for least 3 month. The potentiometric selectivity coefficients were determined by separate solution method. Application of these electrodes to the analysis of toothpaste containing fluoride has been realized and experimental results have been compared with the data on the prospectus.


Keywords


potentiometry, fluoride-selective electrode, trinuclearchromium(III) pivalate.

Full Text:

PDF

References


GULEA, A. ș.a. Elementele chimice în viața omului. Chișinău, ARC, 2007, 96 p.

BARGHOUTHI, Z., AMEREIH, S. Spectrophotometric Determination of Fluoride in Groundwater Using Resorcin Blue Complexes. In: American Journal of Analytical Chemistry, 2012, no.3, p.651-655.

RAJKOVIĆ, M.B., and NOVAKOVIĆ I.D. Determination of fluoride in drinking water and tea infusions using fluoride ion selective electrode. In: Journal of Agricultural Sciences, 2007, vol.52, no.2, p.155-168.

SARATHCHANDRAPRAKASH, N.K., BALAJI, J., MANRAL, K. A simple Gas Chromatography Method Developed for Fluoride Content Quantification in Oral Hygiene Formulations by Using Capillary Column. In: International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 2014, vol.3, Issue 12, p.18269-18273.

REVENCO, M., MARTIN, M. Noi materiale electroactive pentru membranele senzorilor potențiometrici. În: Anale Științifice ale USM. Seria „Științe reale”, 2006, p.90-97.

KEKEDY, L. Senzori potențiometrici metalici și ion-selectivi. București, 1973. 189 p.

DÎRU, M. Senzori potențiometrici pe baza pivalaților trinucleari ai cromului(III): Autoreferat al tezei de doctor. Chișinău, 2012. 26 p.

BUCK, R., LIDNER, E. Recomendation for nomenclature of ion-selective electrodes. In: Pure &App/. Chem., 1994, vol.66, no.12, p.2527-2536.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.