Studia Universitatis Moldaviae - Științe Reale și ale Naturii