SITUAȚIILE, VERSIUNILE ȘI ACȚIUNILE INIȚIALE LA CERCETAREA INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ

Mihail GHEORGHIŢĂ, Florin Ilie LICĂ

Abstract


Se știe că cercetarea faptelor penale, inclusiv de evaziune fiscală, totdeauna poartă un caracter situativ pronunțat. Situația de urmărire penală se prezintă ca un ansamblu de condiții și circumstanțe reale în care acționează organul de urmărire penală la un anumit moment al cercetării cauzei concrete. Aceste condiții și circumstanțe sunt determinate de un ansamblu de factori obiectivi și subiectivi, care exercită sau care pot să exercite o influență esențială asupra direcției, mersului și rezultatelor cercetării.

SITUATIONS, VERSIONS AND INITIAL ACTIONS IN TAX EVASION CRIME INVESTIGATION

It is known that the investigation of criminal facts, tax evasion included, is always highly situational. Criminal pro­secution appears as a set of real conditions and situations in which law enforcement authorities act at a particular point of specific case investigation. These conditions and circumstances are determined by a set of objective and subjective factors that exercise or are capable to exercise essential influence on the direction, path and outcome of the investigation.


Keywords


situation, criminal prosecution situation, criminal prosecution authority, tax authority, special investigation authority, interaction, tax, taxable object, tax inspection, version, criminal prosecution action.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002, în vigoare din 12.06.2003, actualizat la 01.02.2014.

Legea României nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. În: Monitorul Oficial al României, 2005, nr.672, în vigoare din 26.08.2005.

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1, în vigoare din 27.08.1994.

STATI, V. Infracțiuni economice: Note de curs. Ed. a II-a rev. și actualizată. Chișinău: CEP USM, 2016.

BERCHEȘAN, V. Cercetarea penală. (Criminalistica – teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală. București: ICAR, 2002. ISBN 973-606-012-8

GHEORGHIȚĂ, M. Tratat de Criminalistică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2017. ISBN 978-9975-53-834-3

LICĂ, F. Tactica ascultării suspectului de infracțiunea de evaziune fiscală. În: Materialele Conferinței internaționale cu genericul „Rolul științei și educației în implimentarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”. Chișinău, 5 februarie 2015. ISBN 978-973-116-404-5

GHEORGHIȚĂ, M. Tratat de metodică criminalistică. Chișinău: CEP USM, 2015. ISBN 978-9975-71-606-2


Refbacks

  • There are currently no refbacks.