SOLUŢIILE ABORDATE ÎN DREPTUL CONFLICTUAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL CONTRACTELOR DE MUNCĂ

Valeriu Babără

Abstract


Prezentul studiu se referă la regimul conflictual al contractelor de muncă analizate din punctul de vedere al Regula­mentului Roma I. Astfel, sunt analizate soluţiile privind legea aplicabilă condiţiilor de fond şi de formă ale acestor categorii de contracte, precum şi aspectele care exced domeniului de aplicare a Regulamentului Roma I.

THE SOLUTIONIS ADRESSED IN CONFLICTUAL LAW OF EUROPEAN UNION IN THE AREA OF LABOR CONTRACTS

This study relates to the conflict regime of labor contracts analyzed from the point of view of Rome I Regulation. Thus the solutions regarding applicable law of formal and substantive conditions, of these categories of contracts are analyzed and also the aspects that exceed the field of application of Rome I Regulation.


Keywords


conflict regime, labor contracts, applicable law, formal conditions, substantive conditions, contractual obligations, regular residence.

Full Text:

PDF

References


În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L177 din 4.07.2008.

SITARU, D.-A. Drept Internaţional Privat. Bucureşti: C.H. Beck, 2013. 730 p. ISBN 978-606-18-0238-8

În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L254 din 30.09.1994.

MANKOWSKI, P. Employment Contracts under Article 8 of the Rome I Regulation. În: Culegere de studii. Sellier, 2009. 395 p. ISBN 978-3-86653-123-9

În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L18 din 21.01.1997.

E.C.J. – Judgment of the Court of 6 April 1995 – Lloyd’s Register of Shipping v Societe Compenon Bernard – Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation – France – Brussels Convention – Article 5 (5) – Dispute arising out of the operations of a branch, Cauza C – 439/93, in E.C.R. I, 1995.

În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L199 din 31.07.2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.