TEMPUS REGIT ACTUM, LEX MITIOR ȘI LEX TERTIA ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANȚIAL

Drăgălin PĂDURE, Vladislav MANEA

Abstract


În acest articol sunt sintetizate recentele viziuni și concluzii referitoare la regulile tehnicii legislative operate în materia revizuirii și adaptării normelor juridico-penale, sunt scoase în evidență viziuinile progresive ale principiului legalității penale în timp, accentul fiind pus pe unele puncte discutabile. O condiţie pentru corecta înţelegere şi aplicare a legii penale o constituie claritatea, accesibilitatea normelor sale. Forţa obligatorie a legii penale subzistă numai pe perioada cât este activă, perioadă ce se situează între momentul intrării ei în vigoare şi momentul ieşirii din vigoare, care coincide cu încetarea obligativităţii respectării legii penale.

Tempus regit actum, Lex Mitior AnD Lex Tertia in the Substantive Criminal Law

In the realm of this article there have been synthesized the most recent conclusions of the legal drafting methodology rules in the matter of legal norms revision and adaption. The author has selected the most progressive opinions of the Criminal law and has emphasized the most advanced views comprehended by the author as the basic principles in the application of the Criminal law in time. A condition for a correct comprehension and application of the Criminal law is considered to be clearness and accessibility of its norms. The mandatory force of the Criminal law persists only during the period when it is active, from the moment of entering into force up to its loss of validity which coincide to the obligation of submission to Criminal law.


Keywords


Criminal law, lex mitior, lex tertia, prohibition of retroactivity of the criminal law, intelligibility of the Criminal law, legality of criminal punishments, legality of incrimination, legality of security measures.

Full Text:

PDF

References


NEGRU, A. Acțiunea normelor juridice în timp și spațiu: Teza de doctor în drept. Specialitatea: 551.01. – Teoria generală a dreptului. Chișinău, 2015, p.53. http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22417/alina_negru_thesis.pdf

FLĂMÂNZEANU, I. Acțiunea normei juridice în timp. În: Stat de drept românesc, 2008, An.20(53), nr.1-2, p.183-198. http://www.rsdr.ro/Art-7-1-2-2008.pdf

Manual de tehnică legislativă. http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/RechtsdurchsetzungUnd Buerokratieabbau/HandbuchDerRechtsfoermlichkeit_rum.pdf?__blob=publicationFile&v=3

PUȘCAȘU, V. Noul Cod penal adnotat. București: Hamangiu, 2014, p.5.

IFRIM, O.-R. Aplicarea legii penale în timp. Referințe de drept comparat. http://www.nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/127/IfrimOR_Ilf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Decizia Curții Constituționale a României nr.265 din 6 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.5 din Codul penal. https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2014/05/Decizie_265_2014.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.