PROCEDURA DE PRELUCRARE A DECLARAȚIEI VAMALE ÎN DETALIU ÎN SISTEMELE INFORMAȚIONALE

Edgar ROTUNDU

Abstract


Conform Programului Strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-transformare), până în anul 2020 guver­nul va deveni mai transparent, mai performant şi mai receptiv datorită investiţiilor inteligente în tehnologiile informa­ționale şi utilizării masive a acestora în sectorul public. Prin urmare, în ultimul timp, un accent tot mai mare se pune pe procedura electronică de vămuire a mărfurilor și de prelucrare informațională a declarației vamale.

CUSTOMS DECLARATION DETAILED PROCESSING PROCEDURE IN THE INFORMATION SYSTEMS

According to the Strategic Program for Modernization of Technological Governance (e-transformation), by 2020 the government will become more transparent, more efficient and more receptive due to intelligent investments in information technologies and their massive use in the public sector. Therefore, lately, an increasing emphasis is placed on the electronic procedure for customs clearance of goods and for information processing of the customs declaration.


Keywords


information procedure, information systems, customs declaration, electronic declaration.

Full Text:

PDF

References


Uniunea Vamală a UE: protejarea cetățenilor și facilitarea comerțului. Vama Comisia Europeană. Direcția Gene-rală Comunicare, Informarea cetățenilor. Bruxelles, BELGIA. Manuscris actualizat în noiembrie 2014. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014 http://www.scribd.com/doc/228171381/Vamuirea-marfurilor# scribd. (Accesat: la 10.03.2016)

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnolo-gică a guvernării (e-transformare), nr.710 din 20.09.2011 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.156-159.

ROTUNDU, E. Aspecte teoretice și juridice ale declarării electronice în dreptul vamal. În: Legea și Viața, 2016, nr.5, p.46-50.

Strategia de dezvoltare a Sistemului Informational Integrat Vamal pentru anii 2012-2016, Chişinău, 2011. http://www.customs.gov.md/files/raport/Strategia.pdf (Accesat: la 24.05.2016)

СКРИПКИНА, Е.В. Проблемы применения электронного декларирования. B: Таможенное дело, 2012, №1.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal, nr.561 din 18.05.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor, nr.904 din 13.11.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.258-261.

ERHAN, I. Statutul juridic al organelor vamale în Republica Moldova: Probleme și soluții: Teză de doctor în drept. Chișinău, 2013.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu, nr.480 din 18.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.199-202.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.