FORMELE EXERCITĂRII VÂNZĂRILOR LA DISTANȚĂ

Vlada Calmîc

Abstract


Datorită dezvoltării spectaculoase a mijloacelor de comunicare la distanță au apărut mai multe canale de oferire a mărfii. Obiectul acestui studiu îl constituie diferite forme ale exercitării vânzărilor cu utilizarea mijloacelor de comuni­care la distanță. Cercetătorii în domeniu evedințează următoarele forme ale vânzărilor la distanță: vânzarea prin inter­mediul cataloagelor și publicațiilor tipărite cu bon de comandă, vânzarea bunurilor pe TV, vânzarea telefonică și, nu în ultimul rând, vânzările pe Internet.

FORMS OF DISTANCE SALES

The development of distance sales is due to technical and scientific progress, the maturing of the market economy, the prosperity of consumerism and, last but not least, the evolution of methods and procedures of distance communi­cation and the delivery of goods. The objects of this study are different forms of distance selling. Researchers in the field are demonstrating the following forms of distance selling: selling via catalogs and printed publications with order receipt, selling goods on TV, selling by phone, and last but not least Internet sales.


Keywords


distance selling, commerce, online sales of goods, cross-border trade, consumer, contracts concluded by telephone, TV shopping, means of distance communication.

Full Text:

PDF

References


http://international.tiffany.com/WorldOfTiffany/TiffanyStory/Legacy/?lppromo=cyc [Accesat: 18.02.2018].

ШЕЛИХОВ, В.В., ГРОМОВА, О.О. Дистанционная торговля в России: история, развитие, статистика. Москва, 2011, c.27.

Directiva UE privind drepturile consumatorilor, nr.2011/83/UE. În: Jurnalul Oficial al UE, L 304 din 22.11.2011, p.0064-0088.

Directiva privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului elect-ronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic), nr.2000/31/CE. În: Jurnalul Oficial al UE, L 178/1 din 22.10.2000, p.257 - 272.

Directiva privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE nr.2002/65/CE. În: Jurnalul Oficial al UE, L 271/16 din din 22.10.2000, p.183 - 191.

http://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/enterprise/database-self-and-co-regulation-initiatives/54 [Ac¬ce-sat: 18.02.2018].

Legea cu privire la comerțul interior, nr.231 din 23.09.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.681.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul, nr.931 din 08.12.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1017.

Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, nr.8 din 26.02.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, art.115.

PAPUC, M., GEORGESCU, T., CARAIANI, G. Tehnici de promovare a afacerilor internaționale. București: Lumina LEX, 2003, p.83.

KOTLER, P. Managmentul marketingului. București: Teora, 1997, p.833.

Codul Civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661.

Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, nr.8 din 26.02.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, art.115.

Legea privind protecția consumătorilor, nr.105 din 13.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507.

Legea comunicaţiilor poştale, nr.36 din 17.03.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.225.

Hotărârea Guvernului Republicii Noldovva pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale, nr.1457 din 30.12.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.24-29, art.46.

http://www.mtic.gov.md/ro/conventia-postala-universala [Accesat: 20.02.2018]

PAPUC, M., GEORGESCU, T., CARAIANI, G. Tehnici de promovare a afacerilor internaționale. București: Lu-mina LEX, 2003, p.85.

KOTЛЯРОВ. И.Д. Эволюция форм торговли: традиционная, дистанционная, электронная. В: Вопросы Управления, 2012, №2(19), с.34-54.

Intermediarii într-o economie de piață–tipologie și rol. Letiția Rad. http://store.ectap.ro/articole/100.pdf [Accesat: 16.02.2018]

ТАНАВСКАЯ, Л., ХОДОРЫЧ, А. Каталожная торговля. B: Коммерсантъ-Деньги, 2007, №20(626).

ŞERBU RĂZVAN, S. Comerțul electronic. Sibiu, 2004, p.28.

Intermediarii într-o economie de piață-tipologie și rol. Letiția Rad. http://store.ectap.ro/articole/100.pdf [Accesat: 17.02.2018]

ШЕЛИХОВ, В.В., ГРОМОВА, О.О. Дистанционная торговля в России: история, развитие, статистика. Москва, 2011.

KOTЛЯРОВ, I.D. Эволюция форм торговли: традиционная, дистанционная, электронная. В: Вопросы Управ-ления, 2012, №2 (19), с.34-54.

Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, nr.8 din 26.02.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, art.115.

ŞERBU RĂZVAN, S. Comerțul electronic. Sibiu, 2004, p.12.

BOCȘA, I.M. Încheierea contractelor de comerț internațional prin mijloace electronice. București: Universul Juridic, 2010, p.275.

Directiva Uniunii Europene nr.31/2000 din 08/06/2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (Directiva privind comerţul electronic). În: Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, nr.178 din 17/07/2000.

Legea privind comerțul electronic, nr.284 din 22.07.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.741.

Legea privind semnătura electronică şi documentul electronic, nr.91 din 29.05.2014. În: Monitorul Oficial al Repub¬licii Moldova,2014, nr.174-177, art.397.

Legea privind modificarea unor acte normative, nr.185 din 21.09.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017 nr.371-382, art.632.

Legea privind modificarea unor acte normative, nr.59 din 06.04.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.144-148, art.231, în vigoare din 05.02.2018.

https://www.moldpres.md/news/2018/02/08/18000998 [Accesat: 18.02.2018]

CIMPOERU, D. Dreptul internetului. Ediția a 2-a. București: C.H. Beck, 2013, p.267.

MANSELL, R., WHEN, U. Knowledge societies. Information technology for sustainable development. New York. Oxford University Press, 1999, p.23.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.252-257, art.963.

Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art.318. Data intrarii in vigoare: 01.01.2017.

https://itmoldova.com/it-news-md/eco-comertul-on-line-se-extinde-si-in-republica-moldova-insa-destul-de-lent/ [Accesat: 19.02.2018]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.