DOMENIUL DE APLICARE A LEX REI SITAE

Serghei RUSU

Abstract


Concflictele de legi ca element-cheie al Dreptul internațional privat impun necesitatea determinării în permanență a legii aplicabile instituțiilor acestei ramuri de drept. În Dreptul internațional privat legea aplicabilă bunurilor este lex rei sitae. Stabilirea legii aplicabile bunurilor pre­zintă importanță pentru reglementarea raporturilor juridice cu element de extraneitate; or, în dependență de legea aplicabilă bunurilor se determină conţinutul posesiunii, dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor mobile şi imobile, realizarea şi ocrotirea acestor drepturi. Totodată, nu mai puțin importantă este și stabilirea domeniului și a limitelor de aplicare a lex rei sitae, care determină elementele ce formează statutul real, precum și aspectele care nu sunt guvernate de legea situației bunurilor.

THE SCOPE OF APPLICATION OF THE LEX REI SITAE

Conflicts of laws as a key element of Private International Law impose the need to permanently determine the law that is applicable to the institutions of this branch of law. In private international law the law applicable to the assets is lex rei sitae. Determination of the law applicable to the assets is important for regulating the legal relationships with foreign element, or, depending on the law applicable to the assets, the content of the possession, property and other real rights over movable and immovable property, the realization and the protection of these rights are determined. Also, it is important to establish the scope and the limits of application of the lex rei sitae, which determines the elements of the real status and matters that are not governed by the law of the situation of assets.


Keywords


assets, lex rei sitae, real rights, movable goods, immovable goods.

Full Text:

PDF

References


COURBE, P. Droit international privé (2e édition). Paris: Armand Colin, 2003, p.339. ISBN 978-2-247-04805-2

MACOVEI, I. Drept internațional privat. București: C.H. Beck, 2011, p.171, 174. ISBN 978-973-115-983-6

TROCAN, L.M. Normele conflictuale în Materia Bunurilor în reglementarea noului Cod civil. În: Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Seria Ştiinţe Juridice, 2011, nr.2, p.80-81.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002.

Proiectul de modificare a Codului civil. [Accesat: 29.05.2018]. Disponibil: http://justice.gov.md/public/files/transparenta_ in_procesul_decizional/coordonare/2017/aprilie/proiect_de_amendare_cod_civil_si_cadru_conex_26.04.2017_r.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.