DIMENSIUNEA CORELATIVĂ DINTRE INSTITUȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE ȘI DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII LOCALE

Carolina BUDURINA-GOREACII, Selena STEJARU

Abstract


Relația dintre instituţiile societăţii civile şi dezvoltarea comunităţii locale este examinată astăzi  întâi de toate din perspectiva implicării reprezentanţilor sectorului asociativ în acţiuni de dezvoltare locală. Această relaţie este bazată pe anumite norme şi valori ce reies din obiectivele organizaţiilor (in)formale ale societăţii civile, dar şi pe cultura, tradiţiile existente în comunitate, care nu pot fi trecute cu vederea, ci, din contra, dezvoltate pentru binele societăţii.

De altfel, la analiza corelaţiei dintre instituțiile societății civile și dezvoltarea comunității locale ne-am propus: să identificăm care sunt instituţiile societăţii civile ce formează comunitatea civică (teoria lui R.Putnam); să examinăm atribuţiile cetăţenilor membri ai unor structuri din sectorul asociativ şi ale celor care sunt independenţi atunci când interacţio­nează în societate; să evidenţiem cât de deschise şi cooperante sunt instituţiile societăţii civile în procesul dezvoltării comunităţii locale şi să argumentăm ce rol (pozitiv, negativ sau neutru) au instituţiile societăţii civile în soluţionarea problemelor sociale, economice şi/sau culturale din cadrul comunităţii.

THE CORRELATION DIMENSION BETWEEN CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS AND LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT

The relationship between the civil society institutions and local community development is firstly examined today from the perspective of involving the associative sector representatives in local development actions. This relationship is based on certain norms and values that derive not only from the objectives of (in) formal civil society organizations, but also from the culture, traditions that characterize a community and cannot be omitted but, on the contrary, developed for the benefit of the society.

Moreover, in analysing the correlation between the institutions of civil society and the development of the local community, we intended to identify the civil society institutions that form the civic community (R. Putnam's theory); to examine the attributions of citizens who are members of some associative sector structures and those who are independent when they interact in society; to highlight how open and cooperative are the civil society institutions in the process of local community development and to argue what role (positive, negative or neutral) the civil society institutions have in solving social, economic and/or cultural problems within the community.


Keywords


civil society institutions, local community development, correlation, participation, role, cooperation, citizens.

Full Text:

PDF

References


DIAMOND, L. Civil society and the development of democracy. In: Estudio/Working Paper, 1997, no.101, p.12-13.

PUTNAM, R., LEONARDI, R., NANETTI, R. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993, p.167-173.

GOTTSCHALK, S.S. Communities and Alternatives: An Exploration of the Limits of Planning. Cambridge, Massa-chusetts: Schenkman Publishing Company, 1975, p.35-39.

GREIDER, T., KRANNICH, R., BERRY, H. Local Identity, Solidarity, and Trust in Changing Rural Communities. În: Sociological Focus, Volume 24, Issue 4,1991, p.271-277.

ISTRATE, I. Comunităţi în mişcare: programe şi intervenţii sociale. (Ghid pentru Centre de Resurse pentru ONG-uri). Botoşani, 2004, p.16-17.

SHIN, G., CHANG, P., LEE, J. South Korea’s Democracy Movement (1970-1993): Stanford Korea Democracy Project Report. Shorenstein Asia Pacific Research Center, Stanford University. December 2007, p.73-82. [on-line] https://aparc.fsi.stanford.edu/sites/default/files/KDP_Report_(final)-1.pdf (Accesat: 27.07.2017)

HAQUE, S. The Changing Balance of Power between the Government and NGOs in Bangladesh. In: International Political Science Review, 2002, vol.23, no.4, p.415-416. [on-line] http://ap4.fas.nus.edu.sg/fass/polhaque/ipsr-ngo.pdf (Accesat: 29.07.2017)

CAROTHERS,T. Civil Society, p.24. [on-line] http://carnegieendowment.org/pdf/CivilSociety.pdf (Accesat: 12.10.2015)

NARAYAN, D., PATEL, R., SCHAFFT, K., RADEMACHER, A. Voices of the poor: Can Anyone Hear Us? Washington, D.C, USA. Published by Oxford University Press, Inc. March 2000, p.61-64. [on-line] http://documents.worldbank.org/curated/en/131441468779067441/text/multi0page.txt (Accesat: 12.08.2017)

SLUSS, D.M., van DICK, R., THOMPSON, B.S. Role theory in organizations: A relational perspective. In: APA handbook of industrial and organizational psychology. (S. Zedeck ed.). Vol.1: Building and helping the organization. Washington, DC: American Psychological Association, 2010, p.505.

JURA, C. Rolul organizaţiilor nonguvernamentale pe plan internaţional. Bucureşti: ALL Beck, 2003, p.21.

DIAMOND, L. Promoting Democracy in Post-Conflict and Failed States. Lessons and Challenges. In: Taiwan Journal of Democracy, vol.2, 2003, no.2, p.93. [on-line]

http://www.tfd.org.tw/export/sites/tfd/files/publication/journal/dj0202/05.pdf (Accesat: 19.08.2017)

MERCER, C. NGOs, civil society and democratization: a critical review of the literature Progress in Development Studies 2,1. 2002, p.14 [on-line]

http://www.uvm.edu/~bgreene1/Bibliography2014/Topic08/MercerNGOsCivilSocDem.pdf (Accesat: 15.06.2017)

MARIN, C. Societatea civilă – substanța modernității. În: Moldova, România, Ucraina: integrarea în structurile euro¬pene. [Materialele Simpozionului științific internațional tradițional. Republica Moldova, Chişinău, 15-16 octombrie 1999]. Chișinău: Perspectiva, 2000, p.331.

Organizațiile neguvernamentale pentru o societate democratică. În: Cartea Albă a Primului Forum al ONG-urilor din Republica Moldova (Chişinău, 4-6 noiembrie 1997). Chișinău: ARC, 1998. 94 p.

GORBUNENKO, P., IZDEBSKI, N. ș.a. Pentru ce şi cum se creează asociaţiile obşteşti? Chişinău: BIOTICA, 2001, p.8.

Barometrul Opiniei publice. Institutul de Politici Publice. [on-line] http://ipp.md/old/lib.php?l=ro&idc=156 (Accesat: 12.06.2015)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.