REORGANIZAREA JUSTIȚIEI BASARABENE PE AGENDA DE LUCRU A SFATULUI ȚĂRII

Elena ARAMĂ, Oxana CHISARI-LUNGU

Abstract


Sfatul Țării, parlamentul basarabean de la 1917-1918, aexaminat la 9 martie 1918 proiectul de lege de reorganizare a justiției. În prezentul articol, pe baza proiectului original aflat în Arhiva Națională a Republicii Moldova, sunt analizate propunerile de ameliorare a justiției basarabene, care demonstrează necesitatea stringentă de reorganizare a justiției pe baze democratice.

THE REORGANIZATION OF BASARABIAN JUSTICE IN THE WORK AGENDA  OF SFATUL ȚĂRII

Sfatul Țării (the Country Council) of the Basarabian Parliament from 1917-1918, examined on the 9-th of March 1918 the draft law on justice reorganization. In this article, on the basis of the original draft from the National Archives of the Republic of Moldova, the proposals for improvement of the Basarabian justice that prove the urgent need to reorganize the justice on democratic bases are analyzed.


Keywords


reorganization, draft law, justice, Court, Court of Appeal, judges, jurors, lawyers, prosecutors, notaries.

Full Text:

PDF

References


СОФРОНЕНКО, К.А. Аграрное законодательство в России (вторая половина XIX - начало XX вв.). Mосква: Изд-во МГУ, 1981, c.62.

ВАСИЛЬЕВ, А.А. Закон о преобразовании местного суда, 15 июня 1912 г. С.-Петербург: Изд-во юридического книжного магазина В.П. Анисимова, 1913, c.1.

Ibidem, p.3.

Ibidem, p.53.

SAVENCO, M. Legile locale din Basarabia și jurisprudența Imperiului Rus (Ediție îngrijită, traducere și note de Elena Aramă și Mihai Tașcă). Chișinău: Cartea juridică, 2012, p.17.

Arhiva Națională a Republicii Moldova, fond 727, inv.2, dosar 55, file 50-96.

Ibidem, fila 62 verso.

Ibide, fila 61.

Ibidem, fila 70.

Ibidem, fila 72 verso.

Ibidem, fila 85.

Ibidem, fila 91.

Ibidem, fila 92.

Ibidem, fila 82.

Ibidem, fila 94.

Ibidem, fila 82.

Ibidem, fila 89.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.