ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI ÎNCONJURĂTOR: PROBLEME DE ORDIN LEGISLATIV, ORGANIZAȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV

Natalia ZAMFIR

Abstract


În articol sunt analizate punctele forte și cele slabe ale cadrului legislativ și normativ la etapa transpunerii standar­delor UE privind gestionarea calității aerului, identificarea lacunelor din cadrul instituţional și a mecanismului de coordonare existent la moment.

Noua Lege privind calitatea aerului înconjurător va stabili bazele juridice și organizaționale privind evaluarea calității aerului, desemnarea zonelor și a aglomerărilor, măsurile necesare pentru protejarea sănătății umane și a mediului întreg. Legea reglementează măsurile destinate menținerii calității aerului înconjurător, acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite, și îmbunătățirii acesteia în celelalte cazuri. Respectivele măsuri având menirea de a consolida și îmbunătăți cadrul legislativ.

AMBIENT AIR QUALITY: LEGISLATIVE, ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE PROBLEMS

This article aims to analyses the gaps of existing legislation, procedures, institutional system, the competence and responsibilities of the bodies in compliance with regulatory EU Directives in the area of managing air quality.

The new Law on ambient air quality would facilitate strengthening legal regulation in the area through special provisions in the following aspects: to approve the list of zones and agglomerations throughout territory; to approve of measurement systems and ensure the accuracy of measurements for human health and environment protection; to establish the methods for managing air quality; to fortificate and improve the branch of legislative framework.


Keywords


ambient air quality, environmental protection, legal framework, international convention.

Full Text:

PDF

References


BUBURUZ, D. Direcțiile prioritare de cercetare în domeniul protecției calității aerului atmosferic în RM. Informație de sinteză. INEI, 2006, Chișinău, p.26-34.

Raportul anual al SHS privind starea calităţii aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova pentru anul 2016 [Accesat: 28.04.2018]. Disponibil: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/ 2016/AS_2016.pdf

COPACINSCHI, G., MÎRZA, V., CIOBANU, Z., VELEVA, A. Sursele de poluare a aerului atmosferic. În: Mediul Ambiant, 2005, nr.3, p.39-44.

DUȚU, M. Dreptul Internațional al Mediului: Suport de curs. București, 2012, p.31 [Accesat: 25.04.2018]. Disponibil: https://www.scribd.com/doc/144205923/Dreptul-International-Al-Mediului-Mircea-Dutu.

Raport de evaluare intermediară a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020” Versiunea finală.- Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Parteneri: Cancelaria de Stat ONU Moldova, septembrie 2017, p.115.

În: Monitorul Parlamentului al Republicii Moldova, 1993, nr.10.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.40.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.060.

Technical report on UK supplementary assessment under The Air Quality Directive (2008/50/EC), The Air Quality Framework Directive (96/62/EC) and Fourth Daughter Directive (2004/107/EC) for 2014 [Accesat: 27.04.2018]. Disponibil: https://ukair.defra.gov.uk/assets/documents/reports/cat09/1611011538_AQ0650_2014_MAAQ_ technical_ report.pdf

Ibidem.

Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova, Hotărârea Curții de Conturi nr. din 30 noiembrie 2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.