ASPECTE PROBLEMATICE PRIVIND TERMENUL DE PRESCRIPȚIE PENTRU INFRACȚIUNILE LEGATE DE INSOLVABILITATE

Serghei PALMA

Abstract


Termenul de prescripție constituie un factor important la care urmează de atras atenția la analiza infracțiunilor de insolvabilitate intenționată și de insolvabilitate fictivă. Expirarea termenului de prescripție ca efect al omisiunii consta­tării faptei prejudiciabile și, respectiv, urmăririi și judecării făptuitorului în perioada stabilită de legea penală duce la liberarea persoanei de răspundere penală. Din aceste rațiuni, se impun eforturi susținute în vederea simplificării proce­durii și determinării momentelor importante asupra cărora urmează de atras atenția la desfășurărea urmăririi penale și la judecarea cauzelor de insolvabilitate intenționată și de insolvabilitate fictivă. Identificarea temeiurilor care duc la expi­rarea termenului de prescripție și treptat la omisiunea tragerii la răspundere penală constituie un element important în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate și apărării drepturilor creditorilor în procesul de insolvabilitate.

THE PROBLEMATIC ASPECTS REGARDING THE PRESCRIPTION TERM FOR THE CRIMES RELATED TO INSOLVENCY

The prescription period represents an important factor which should be highlighted in the process of analyzing deliberate insolvency crimes and fictitious insolvency crimes. The expiration of the prescription period as consequence of the omission of the prejudicial act and, namely, prosecution and trial of the perpetrator in the established period of time by the penal law, leads to the release of the person from the criminal liability. From these perspectives, sustained efforts are required to simplify the procedure and to determine the important moments which should be brought under the spotlight in the process of criminal prosecution and trial of the causes of deliberate insolvency crimes and fictitious insolvency crimes. Identifying the grounds that lead to the expiration of the prescription period, and gradually to the omission of the criminal liability, represents an important element for putting the guilty persons under the law and for defending the creditors’ rights involved in the process of insolvency.


Keywords


insolvency, prescription, administrator, creditor, intentionally, fictitious, debtor.

Full Text:

PDF

References


Date statistice privind numărul agenților economici declarați în stare de insolvabilitate. [Accesat: 28.02.2018] Disponibil: http://www.date.gov.md/search/site/insolvabilitate

Legea insolvabilității, nr.149 din 29.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197.

Hotărârea Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, nr.54 din 17.01.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26.

BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M., Drept Penal. Partea Generală. Vol.I. Chișinău: Cartier SRL, 2005, 624 p.

STATI, V. Infracţiunile legate de insolvabilitate: Implicaţiile adoptării Legii insolvabilităţii, nr.149/2012. În: Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2013, nr.3(63), p.197-204.

Decizia Colegiului judiciar penal al Curţii de Apel Bălţi din 18.05.2016. Dosarul nr.1a-34/16. [Accesat: 28.02.2018]. Disponibil: https://cab.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Legea instituțiilor financiare, nr. 550 din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.79-81.

Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită a B.C. „Unibank” S.A., nr.64 din 16.10.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.291-295.

Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită a Băncii de Economii S.A., nr.62 din 16.10.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.291-295.

Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită a B.C. „Banca Socială” S.A., nr.63 din 16.10.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.291-295.

Ordonanța Băncii Naționale a Moldovei cu privire la retragerea licenţei B.C. „Investprivatbank” S.A. şi numirea lichidatorului, nr.313 din 19.06.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.105.

Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită a B.C. „Universalbank” S.A., nr.29 din 15.02.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.34-37.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.