REPARAŢIA PREJUDICIULUI MORAL CAUZAT CA URMARE A ACCIDENTELOR RUTIERE

Sergiu DODON

Abstract


În doctrină, dar mai ales în practică, printre problemele juridice cele mai delicate se înscrie și modalitatea de reparaţie a prejudiciilor morale sau nepatrimoniale cauzate prin fapte ilicite. Într-adevăr, nu doar admisibilitatea în principiu a unor astfel de prejudicii, dar mai ales căile de reparație a acestora constituie probleme dificile pentru legiuitor, dar și pentru teoreticieni ori practicieni.

Îndeosebi se face simțită și actuală problematica reparaţiei prejudiciilor morale produse în accidentele de autovehicule. De menționat că în acest sens există o bogată, dar și contradictorie jurisprudență, în mare parte creată în ultimii ani, odată cu dezvoltarea sistemului de asigurări de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehi­cule și cu evoluția legislației privind asigurările din același domeniu.

THE REPAIRING OF MORAL DAMAGE CAUSED BY ROAD ACCIDENTS

In doctrine, especially in judicial practice, one of the most complicated and tender problems is the way of repairing the moral or non-patrimonial damages caused by illicit deeds. Really, the admissibility of these damages and especially the ways to repair them now is one of the most difficult problem not only for legislator, but also for theorists and practi­tio­ners.

More than that, the current issue of repairing the moral damages caused by car accidents is also felt. To mention that in this sense, there exists a rich but still a contradictory jurisprudence created in recent years, through the development of the civil liability insurance system for damages caused by car accidents and with the evolution of the insurance legislation in the same field.


Keywords


damage, moral damage, loss, road accident, assessment, non-patrimony, damages, injuries degree of disability, pension, compensation, indemnity, calculation.

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea legislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanelor fizice şi juridice, nr.8 din 09.10.2006. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.3.

GRECEANU, S., NECRELESCU, M. Ghid pentru soluționarea daunelor morale. București: UNSECAR, 2012.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86 (art.1422).

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, nr.1950 din 04.11.1950. În: Tratate Internaționale, 1998, nr.1(342). În vigoare din 01.02.1998.

MIHALACHE, Iu. Aspecte ale practicii judiciare cu privire la asigurarea obligatorie şi facultativă din transportul auto. În: Revista Naţională de Drept, 2011, nr.3, p.10.

Ghidul despăgubirilor în asigurări. Cât costă o mână ruptă sau un deget amputat. [Accesat: 08.02.2018]. Disponibil: http://www.gandul.info/auto/ghidul-despagubirilor-in-asigurari-cat-costa-o-mana-rupta-sau-un-deget-amputat-14478277.

GRECEANU, S., NECRELESCU, M. Ghid pentru soluționarea daunelor morale. București: UNSECAR, 2012.

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea legislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanelor fizice şi juridice, nr.8 din 09.10.2006. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.3.

DRAGOMIR, M. Repararea prejudiciului prin echivalent bănesc în contextul integraționist european: Teză de doctor în drept. Chișinău, 2012.

GRECEANU, S., NECRELESCU, M. Ghid pentru soluționarea daunelor morale. București: UNSECAR, 2012.

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea legislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanelor fizice şi juridice, nr.8 din 09.10.2006. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.3.

IOANA-ANDREEA, C. Daunele morale. (Accesat: 04.04.2018) Disponibil: http://oaji.net/articles/2015/2064-1432287771.pdf

Repararea prejudiciului moral: victimele primesc despăgubiri de 5-10 ori mai mici decât cer. [Accesat: 06.02.2018]. Disponibil: https://www.bizlaw.md/2016/06/25/repararea-prejudiciului-moral-victimele-primesc-despagubiri-de-5-10-ori-mai-mici-decat-cer.

Reguli nescrise şi prejudicii: daunele morale sau despre dreptatea glonţului în tâmpla stângă [Accesat: 21.02.2018] Disponibil:https://www.juridice.ro/435397/reguli-nescrise-si-prejudicii-daunele-morale-sau-despre-dreptatea-glontului-in-tampla-stanga.html.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86 (art.1422).

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, nr.414 din 22.11.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35.

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în domeniul asigurărilor obligatorii şi facultative a transportului auto, nr.11 din 16 decembrie 2013. pct.41.

ZIMONO, A. RCA în lume / Trad: Korner M. București: UNSECAR, 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.