ABORDĂRI PRELIMINARE ASUPRA CONCEPTULUI „INTEGRARE A MINORITĂȚILOR ETNICE” ÎN DOCTRINA JURIDICĂ

Andrei IOVU

Abstract


Este efectuat un studiu privind delimitarea doctrinei juridice cu referire la termenul de integrare a mino­ri­tăților etnice. Cercetarea a scos în evidență dihotomia abordării noțiunilor „minoritate națională” și „minoritate etnică” și a relevat faptul că în documentele Organizației Națiunilor Unite se utilizează cu precădere sintagma „minoritate etnică”. De asemenea, sunt analizate definițiile date termenului „integrare”. S-a constatat că documentele internaționale nu conțin prevederi exacte ce vizează procesul de integrare, însă admit realizarea acestor demersuri de către state prin intermediul legislației naționale. O precondiție pentru aceste prevederi reprezintă protecția drepturilor minoritățile etnice.PRELIMINARY APPROACHES TO THE CONCEPT OF "INTEGRATION OF
ETHNIC MINORITIES" IN THE LEGAL DOCTRINEThe article is a study on the delimitation of the legal doctrine with reference to the term of integration of ethnic minorities. The research highlighted the dichotomy of approaches of the notions of “national minority” and “ethnic minority”, and revealed that the United Nations documents mainly use the term “ethnic minority”. Also, the formula­tions regarding the definition of “integration” have been analyzed. Here, it was found that the international documents do not contain exact provisions regarding the integration process, but they admit that these steps should be taken by states through national legislation. A prerequisite for these provisions represent the protection of ethnic minority rights.

Keywords


national minority, ethnic minority, integration of ethnic minorities.

Full Text:

PDF

References


PRISACARIU, M.R. Statutul juridic al minorităților naționale. București: Beck, 2010.

Online etymology dictionary: „integration” [Accesat: 10.11.2017]. Disponibil: http://www.etymonline.com/ index.php?allowed_in_frame=0&search=integration&searchmode=noe

Document of the Copenhagen meeting of the conference on the Human Dimension of the CSCE, 29 June 1990. [Accesat: 27.04.2017] Disponibil: http://www.osce.org/docu ments/odihr/1990/06 /13992_en.pdf

International Covenant on Civil and Political Rights. [Accesat: 27.04.2017] Disponibil: http://www.ohchr.org/en/ professionalinterest/pages/ccpr.aspx

PENTASSUGLIA, G. Minorities in International Law: An Introductory Study. Council of Europe. 2002.

Ibidem.

International Covenant on Civil and Political Rights. [Accesat: 27.04.2017] Disponibil: http://www.ohchr.org/en/ professionalinterest/pages/ccpr.aspx

Ibidem.

Protocol Facultativ la Pactul Internaţional cu Privire La Drepturile Civile și Politice. [Accesat: 27.04.2017] Disponibil: http://www.avp.ro/drepturile%20omului/tratate%20onu/4_ protocol_ facultativ.pdf Declarația privind drepturile persoanelor care fac parte din minorități naționale sau etnice, lingvistice și religiose, 1992, art.2 // www.sogorcsaba.eu/.../Declaratia%20privind%20drepturile

ЮРАДОР, Е. Концептуализация гражданства: опыт Эстонии и Европы в сравнительной перспективе. В: Концептуальные основы и лучшие практические примеры интеграции. Международная конференция. Таллинн, 18-19 октября 2007 г.

Linii directoare Ljubljana privind integrarea societăţilor diverse. [Accesat: 27.04.2017] Disponibil: www.osce.org/ hcnm/ 96883?download=true

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027, nr.1464 din 30.12.2016 [Accesat: 27.04.2017] Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=369024

КАУФМАНН, Э. Доминирующая этническая группа и интеграция: на примере Эстонии. B: Концептуальные основы и лучшие практические примеры интеграции. Международная конференция. Таллинн, 18-19 октября 2007.

ЮРАДОР, Е. Концептуализация гражданства: опыт Эстонии и Европы в сравнительной перспективе. В: Концептуальные основы и лучшие практические примеры интеграции. Международная конференция. Таллинн, 18-19 октября 2007 г.

BARBĂROȘIE, A. Integrarea grupurilor etnice și consolidarea națiunii civice în Republica Moldova. Chișinău, 2012.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027, nr.1464 din 30.12.2016. [Accesat: 27.04.2017] Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=369024

SALAT, L. Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată. Cluj-Napoca: Centrul de resurse pentru diversitate etnoculturală, 2008.

KIVISTO, P. Multiculturalism in a global society. John Wiley & Sons, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.