VALOAREA INFORMAŢIEI PUBLICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII EXISTENȚEI ȘI COMPETENȚEI SOCIALE

Olesea MOISEEV

Abstract


Chintesența informaţiei publice este marcată de complexitatea şi varietatea crescândă a cerinţelor informaţionale ale societăţii. Investigaţia contemporană descoperă informaţionalitatea ca o dimensiune a existenţei şi ca o importantă resursă a gândirii, acţiunii şi, implicit, a vieţii sociale. Valoarea informaţiei poate creşte datorită organizării unei activităţi de informare eficiente, prin care mesajul transmis să ajungă operativ şi calitativ (nedistorsionat) către public. Implicarea bibliotecii în acest proces eficientizează organizarea activităţilor informaţionale şi comunicaţionale, ridică nivelul calităţii prestării şi utilizării resurselor informaţionale publice, facilitează şi extinde accesul la informaţia de interes public. Astfel, bibliotecile, prin competenţele ce le revin, pot contribui eficient la reducerea crizei accesului la informaţia publică, fiind o alternativă a procesului de informare publică. Valorificarea culturii accesului la informaţia publică ar mobiliza şi cataliza existența și competența socială.

VALUE OF PUBLIC INFORMATION IN THE CONTEXT OF EXISTENCE AND SOCIAL COMPETENCE DEVELOPMENT

The quintessence of public information is marked by the complexity and increasing variety of the information requirements of society. Contemporary research discovers information as a dimension of existence and as an important resource of thinking, acting and implicitly of social life. The value of information can increase due to the organization of an effective information activity through which the message sent will reach the public in an operative and qualitative (undistorted) way. The involvement of the library in this process streamlines the organization of information and communication activities, raises the level of quality of the public information resources allocation and usage, facilitates and extends access to information of public interest. Thus, through their competencies, libraries can effectively contribute to reducing the crisis of access to public information serving as an alternative to the public information process. Valorizing the culture of access to public information would mobilize and catalyze social existence and competence.


Keywords


information of public interest, social demand, information activity, info documentary institution, informational resources.

Full Text:

PDF

References


COBLEAN, O. Comunicarea societală și rolul bibliotecii în asigurarea accesului la informația publică în Republica Moldova. În: „Cercetare și inovare – perspective de evoluție și integrare europeană”: Conferinţa știinţifică a masteranzilor și doctoranzilor, 23 septembrie 2009. Chișinău: CEP USM, 2009, p.201-202.

COBLEAN, O. Cerința socială vs incluziunea socială: asigurarea accesului la informația publică. În: Mass-media: între document și interpretare: Tezele comunicărilor științifice ale participanților la Congresul Internațional de Istorie a Presei. Chișinău: CEP USM, 2012, p.13-16.

BURCIN, O., DRĂGHICI, C.-V., IACOV, A., UNGUREANU, D. Teoria generală a comunicării. Craiova: Sitech, 2010, p.74-96.

WARSCHAUER, M. Universal Access in the Information Society. In: Social capital and access. 2012, no2(4), p.315-330. Disponibil: http://libres.curtin.edu. au/libbers/3n1/pub_space.htm

DEEGAN, M., TANNER, S. Digital futures. Strategies for the information age. London: Library Association Publishing, 2002, p.13-21.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.