INSTITUŢIILE PUTERII: FUNCŢIONALITATEA ÎN SISTEMUL POLITIC AL SOCIETĂŢII

Ion SANDU

Abstract


În acest articol puterea este prezentată ca un fenomen care exprimă obiectivitatea de a adopta legi şi de a asigura exe-
cutarea ulterioară a acestora, utilizând metode conexe de convingere şi coerciţie. În societate puterea este clasificată în:
socială, politică şi de stat. Prin instituţiile sale, puterea asigură funcţionalitatea diferitelor tipuri de structuri sociale şi
organisme, activităţi de coordonare care au loc în interesul său. În calitate de element de bază al sistemului politic, statul,
prin puterea legislativă, executivă şi judecătorească, asigură organizarea vieţii sociale în Republica Moldova, moderniza-
rea conducerii şi modelarea administraţiei publice a societăţii. Resursele pentru realizarea scopurilor instituţiilor puterii
reprezintă capacităţile sale funcţionale, prin intermediul funcţionarilor asupra cărora este exercitată puterea, evident gestio-
nată şi controlată îndeosebi prin convingere şi coerciţie. Funcţiile puterii de stat sunt atribuite simultan instituţiilor de
stat care le realizează operaţional. În mod evident, într-un sistem democratic puterea este realizată în beneficiul societăţii.

INSTITUTIONS OF POWER: THE FUNCTIONALITY IN THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY


In this article, the power is presented a phenomenon, which expresses the objectivity to adopt laws and further
execution, using related methods of the persuasion and coercion. The power in society is classified in: social, politic and
state. Through its institutions, the power assures the functionality of different kind of social structures and organisms,
coordination activities, which are taking place in its interest. As a basic element of the political system, the state,
through the law-making, executive and judicial power assure the organization of the social life in the Republic of
Moldova, government modernization and public administration field of the society. The resources for realizing the
purposes of the power institutions are its functional capacities, by the instrumentality of, the collectivity on which is
exercised the power is obviously managed and controlled specially through the persuasion and coercion. The functions
of the state power are simultaneously assigned to the state institutions which are making it operationally, obviously in a
democratic system the power is realized in the benefit of society.


Keywords


institutions of power, political system, public administration, legislative, executive and judicial power, authorities, power functions, political and democratic values, modernization

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.