LOCUL DREPTULUI DE MOŞTENIRE ÎN SISTEMUL DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

Iulia BĂNĂRESCU

Abstract


În articol se abordează locul dreptului de moştenire în ierarhia garanţiilor fundamentale. Luând în considerare că
acesta derivă din dreptul de proprietate, autorul opinează că cea mai adecvată calificare a lui este cea de libertate funda-
mentală, deoarece dacă titularul dreptului de proprietate va fi îngrădit în posibilitatea de a dispune de bunurile sale pentru
cauză de moarte, ar fi imposibilă realizarea dreptului de moştenire.

PLACE OF INHERITANCE RIGHT IN THE SYSTEM OF RIGHTS AND FUNDAMENTAL LIBERTIES


This article concerns the place of the right of inheritance within the hierarchy of fundamental safeguards. Bearing in
mind that it emerges from the property law, the author considers that the most appropriate of his qualifications is the
one of fundamental freedom, because the achievement of the right of inheritance would be impossible, if the holder of
the property was restricted in the ability of disposing of his assets upon death.


Keywords


fundamental right, fundamental freedom, the right of inheritance, constitutional safeguard

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.