VIOLENŢA ÎN FAMILIE DIN PERSPECTIVA CRIMINALISTICII, CRIMINOLOGIEI ŞI A DREPTULUI PENAL

Nicolae CORCEA

Abstract


În cadrul acestui demers ştiinţific autorul a efectuat analiza detaliată a fenomenului violenţa în familie în plan multi-
dimensional: din perspectivă criminalistică, criminologică şi juridico-penală. Până în prezent, în societăţile patriarhale,
în special în mediul rural, violenţa este percepută ca un fenomen normal, considerându-se că unele comportamente vio-
lente pot fi justificate. Autorul arătă că violenţa în familie este recunoscută ca fiind una dintre cauzele principale ale le-
ziunilor şi morţii premature a femeilor şi copiilor şi presupune orice act vătămător, fizic sau emoţional care are loc între
membrii unei familii. Totodată, autorul a efectuat sistematizarea şi analiza temeinică a consecinţelor asupra corpului şi
psihicului uman cauzate de actul violental în familie. I-a reuşit să demonstreze anumite legităţi indispensabile actului de
violenţă în familie, a căror identificare va contribui semnificativ la depistarea, investigarea şi aprecierea juridico-penală
a cazurilor de violenţă în familie.

FAMILY VIOLENCE IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINALISTICS,
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL LAW


In the realm of the present scientific research the author has performed a detailed analysis of family violence pheno-
menon from the perspective of Criminalistics, Criminology and Criminal law. Till the modern times in the patriarchal
societies, especially in the villages, the domestic violence is comprehended as a normal phenomenon when some violent
conducts can be justified. Author of this research has proved that being one of the principal causes of death and physical
harm among women and children, family violence includes any harmful physical or emotional act which has place among
members of one family. At the same time, the author has performed the systematization and profound analysis of the
consequences upon the physical and mental state of the victim who has status of family membership with the perpetrator.
Author has succeeded to prove existence of some consistent patterns indispensible to any act of family violence, which
identification will contribute to the finding, investigation and legal appreciation of the criminal misdeeds of family
violence.


Keywords


family violence, physical suffering, moral suffering, exercise of control, suppression of the family, per- secution of the victim, emotional abuse, act of violence

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.