CAMPANIILE MEDIATICE – FORME DE PROMOVARE A MESAJELOR SOCIALE

Mihaela BOTNARIUC

Abstract


The messages transmitted through the media have value if they are able to perform the social communication functions and if they generate feedback from the public. The potential media campaigns to show solidarity on behalf of the public can be measured by the problems solved within a predeterminated span of time.


Keywords


: audience, media campaign, social campaign, mass-media institution, social message, solidarity, social value.

Full Text:

PDF

References


Spot social, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, plasat pe pagina oficială de Facebook a ministerului. [Accesat: 07.11.2018] Disponibil: https://www.facebook.com/sanatatemoldova/videos/1134756366578293/

Legea privind controlul tutunului, nr. 278 din 14.12.2007. [Accesat: 07.11.2018] Disponibil:

http://lex.justice.md/md/327126/

Știrea „(video) „Moldova iese din fum”: Ministerul Sănătății a lansat o campanie socială împotriva fumatului în public”. [Accesat: 07.11.2018] Disponibil: http://diez.md/2016/10/11/video-moldova-iese-din-fum-ministerul-sanatatii-lansat-o-campanie-sociala-impotriva-fumatului-public/

Știrea „(video) „Moldova iese din fum”. Spot social împotriva fumatului în public”. [Accesat: 07.11.2018] Disponibil: http://unimedia.info/stiri/video-moldova-iese-din-fum--spot-social-impotriva-fumatului-in-public-95779.html.

IONICĂ, L. Dicționarul explicativ de televiziune englez-român. București: Tritonic, 2005. 256 p.

Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră, Strasbourg, din 5.05.1989.

Codul audiovizualului al Republicii Moldova, nr.260 din 27 iulie 2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131-133.

DEJICA, D., CERNICOVA-BUCĂ, M. Dicționar de Comunicare și Relații Publice englez-român. Timișoara: Orizonturi universitare, 2014. 264 p.

Dicționarul explicativ al limbii române. București: Univers enciclopedic, 1998. 1192 p.

SOCOLOV, T. Mass media şi fenomenul dezvoltării comunitare. Chișinău: CCRE „Presa”, 2005. 110 p.

MOŞNEAGA, V. (coord.). Mass media în societăţile în tranziţie: realităţi şi perspective. În: Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional, 5-6 octombrie 2001. Chișinău: CEP USM, 2001. 292 p.

TUCHMAN, G. Making news: A study in the construction of Reality. New York: Free Press, 1978. 274 p.

STEPANOV, G. Jurnalismul social: Aspecte definitorii. Chişinău: CEP USM, 2015. 263 p.

COMAN, M. Introducere în sistemul mass-media. Iași: Polirom, 2004. 280 p.

ГЕОРГИЕВ, Д. Режиссура газеты. Москва: Мысль, 1979. 264 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.