ESCROCHERIA ȘI DELAPIDAREA AVERII STRĂINE: EFECTELE ADOPTĂRII LEGII NR.179/2018

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

Abstract


This article includes the analysis of the offences referred to at par.(1) art.190 PC RM and par.(1) art.191 PC RM, addressing the effects of adopting Law No.179/2018. The secondary legal object of the offence stipulated in par.(1) art.190 PC RM is the social relations with regard to the trust and good faith that exist between the parties during the mutual conclusion and execution of a legal act. The authors established that art.190 PC RM only addresses the offence of deception by misleading. The offence of stealing, committed through abuse of trust, can no longer be qualified under art.190 PC RM. The subject of the offence referred to at par.(1) art.190 PC RM, additionally to a party in the conclusion and/or execution of a legal act, may also participate as a third party. The secondary legal object of the offence mentioned in par.(1) art.191 PC RM is the social relations with regard to the trust given by a person during a transfer of assets to another person – on the basis of a title and for a certain purpose – in legitimate possession. The term of “title” used in par.(1) art.191 PC RM has a much more complex meaning than a contract of civil law. Theft committed through abuse of trust (as a result of the entry into force of Law No. 179/2018, it can no longer be qualified under art.190 PC RM) is deprived of the qualification under art.191 PC RM as well. Just as before entring into force of Law No. 179/2018, in accordance with the criminal law in force, the offences referred to in art.190 and art.191 PC RM continue to be offences committed through stealing.


Keywords


This article includes the analysis of the offences referred to at par.(1) art.190 PC RM and par.(1) art.191 PC RM, addressing the effects of adopting Law No.179/2018. The secondary legal object of the offence stipulated in par.(1) art.190 PC RM is the soc

Full Text:

PDF

References


Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr.179 din 26.07.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320.

Codul penal al României nr.286 din 17.07.2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.

DUNGAN, P., MEDEANU, T., PAȘCA, V. et al. Manual de drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului. Vol. II. București: Universul Juridic, 2011. 478 p. ISBN 978-973-127-557-4

PĂVĂLEANU, V. Drept penal special. București: Universul Juridic, 2014. 620 p. ISBN 978-606-673-287-1

ANTONIU, G., BRUTARU, V., DUVAC, C. et al. Explicațiile noului Cod penal. Vol.3: art.188-256 / G.Antoniu, T.Toader (coordonatori). București: Universul Juridic, 2015. 654 p. ISBN 978-606-673-340-3

UDROIU, M. Dicționar de drept penal și de procedură penală. București: C.H. Beck, 2009. 437 p. ISBN 978-973-115-425-1

BOROI, A., GORUNESCU, M., POPESCU, M. Dicționar de drept penal. București: ALL Beck, 2004. 424 p.

ISBN 973-655-435-X

BOTEZATU, I. Răspunderea penală pentru escrocherie. Chişinău: CEP USM, 2010. 302 p. ISBN 978-9975-70-998-9

DONGOROZ, V., KAHANE, S., OANCEA, I. et al. Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea specială. Vol. III. București: Editura Academiei Române, ALL Beck, 2003. 640 p. ISBN 973-655-334-5

DOBRILĂ, M.C. Consimțământul viciat în cazul înşelăciunii în convenții. În: Analele Ştiințifice Ale Universității „Al.I. Cuza” din Iaşi, Ştiințe Juridice, 2010, Tomul LVI, p.73-84. ISSN 1221-8464

MATEUȚ, GH. Unele aspecte teoretice şi practice privind infracțiunea de înşelăciune. În: Revista Studii de drept românesc, 1999, nr.3-4, p.355-392. ISSN 1220-5427

LOGHIN, O., TOADER, T. Drept penal român. Partea specială. București: Șansa, 1999. 662 p. ISBN 973-9167-88-8

BELEIU, GH. Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. București: Șansa, 1994. 445 p. ISBN 973-9167-27-6

BOROI, G. Drept civil. Partea generală. Persoanele. Bucureşti: ALL Beck, 2001. 424 p. ISBN 973-655-117-2

BOCA, S. Cauzele şi regimul juridic al nulităţii absolute a actului juridic civil. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr.8, p.29-34. ISSN 1810-309X

TRAGONE, G., TRAGONE, E. Nulitatea – sancţiune specifică dreptului civil. În: Legea şi Viaţa, 2012, nr.8, p.56-58. ISSN 1810-309X

HURBEAN, A. Viciile de consimțământ. București: Hamangiu, 2010. 291 p. ISBN 978-606-522-267-0

Codul penal al României, nr.15 din 21.06.1968. În: Buletinul Oficial, 1968, nr.79-79 bis.

ROMOȘAN, I.-D. Vinovăția în dreptul civil român. București: ALL Beck, 1999. 351 p. ISBN 973-9435-15-7

ȚAPU, T. Eroarea – viciu de consimțământ. În: Revista Națională de Drept, 2011, nr.6-7, p.94-95. ISSN 1811-0770

Comentariul la Codul civil al Republicii Moldova. [Accesat: 26.08.2018] Disponibil: https://www.scribd.com/document/210611188/Comentariu-Cod-Civil-RM

BOGDAN, S. Drept penal. Partea specială. București: Universul Juridic, 2009. 470 p. ISBN 978-973-127-133-0

Codul contravențional al Republicii Moldova, nr.218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6.

Legea cu privire la actele normative, nr.100 din 22.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17.

POCORA, M.-S., POCORA, M. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. București: Universul Juridic, 2014. 215 p. ISBN 978-606-673-283-3

DUVAC, C. Asemănări și deosebiri între înșelăciune și alte incriminări din noul Cod penal. În: Dreptul, 2012, nr.2, p.74-103. ISSN 1018-0435

FILIPAȘ, A. Drept penal român. Partea specială. București: Universul Juridic, 2008. 512 p. ISBN 978-973-8929-98-2

BUZEA, M. Protecția penală a posesiei. București: C.H. Beck, 2013. 381 p. ISBN 978-606-18-0135-0

SELEVESTRU, I. Răspunderea penală pentru delapidarea averii străine. Chișinău: CEP USM, 2015. 311 p.

ISBN 978-9975-71-698-7


Refbacks

  • There are currently no refbacks.