OBIECTUL DE ATENTARE AL INFRACȚIUNILOR SĂVÂRȘITE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII

Sergiu CRIJANOVSCHI, Liliana CUȘCĂ

Abstract


This scientific article is dedicated to some disputable aspects regarding the elucidation of encroachment object of the criminal offences committed in the domain of health protection, concerning the delimitation of this misdeed category from criminal offences committed in medical sphere, especially from medical malpraxis offences. In order to offer exhaustive answers, the authors have provided a detailed analysis of modern legislation (penal and other laws) in the sphere of health protection, as well as modern doctrine; have offered a systematization of the misdeeds committed in this sphere. As a result, there have been synthesized the useful conclusions which can be taken into account for the modern penal doctrine.


Keywords


criminal offence in the sphere of health protection, criminal offence in the medical sphere, criminal offence of medical malpraxis, patients’ rights, right for qualitative medical assistance, security obligation

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 şi din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, nr.28 din 14.12.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.241/29.

Moldovan A.T. Tratat de drept medical. București: ALL Beck, 2002, p.15.

Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.001.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34.

Гырла Л. Врачебные упущения: условия и пределы применения уголовного закона. În: Revista știinţifică „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe Sociale”. Chişinău: CEP USM, 2014, nr.3 (73), p.212-225.

GÎRLA, L. Formele malpraxisului medical comis la etapa de diagnosticare, tratament, profilaxie și reabilitare. În: Conferința științifică internațională jubiliară „Rolul științei și educației din Republica Moldova în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”: In honorem academicianului Valeriu Canțer, Chișinău, 05 februarie 2015, Universitatea „Constantin Stere” Iași: Vasiliana 98, 2015, p.261-265.

ГЫРЛА, Л. Уголовно-наказуемые дефекты медицинской помощи. În: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare” (Universitatea de Stat din Moldova, 28-29 septembrie 2016): Rezumate ale comunicărilor/ Științe juridice. Volumul I. Chișinău: CEP USM, p.101-105.

MIDRIGAN, V.-S. Conceptul şi particularităţile malpraxisului ca formă a eşecului profesional al lucrătorului medical. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2012, nr.1(20), p.93-96.

EŢCO, C., MIDRIGAN, V.-S. Specificul activităţii medicale. Clasificarea erorilor comise de către lucrătorii medicali. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, 2008, nr.2(24), p.55-59.

ARDELEANU, A.M. Soluționarea prin mediere a cazurilor de malpraxis medical. https://aliantapacientilor.ro/wp-content/uploads/2016/04/Ardeleanu-SOLUTIONAREA-PRIN-MEDIERE-A-CAZURILOR-DE-MALPRAXIS-MEDICAL.pdf

NOVAC-HREPLENCO, T., DODON, I. Bazele legislaţiei în sistemul sănătăţii publice. Universtitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Şcoala de Management în Sănătate Publică. Chișinău: Bons Offices, 2006, p.35.

BACIU, Gh., PĂDURE, A. et al. Abordarea juridică a cauzalității și divergențelor de diagnostic în malpraxis. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2013, nr.4, p.24-33.

EŢCO, C., MECINEANU, A., ROTARU, D. şi al. Malpraxisul medical: Opţiuni pentru schimbări de politici în Republica Moldova / Institutul de Sănătate şi Asistenţă Medico-Socială. Chişinău: Edit-Prest, 2011, p.8.

Codul Internaţional al Eticii Medicale al Asociaţiei Medicale Mondiale, derivă din Declaraţia de la Geneva a AMM. Adoptat de a Treia Adunare Generală a Asociaţiei Medicale Mondiale, Londra, octombrie 1949. În: Varianta electro¬nică: http://provitabucuresti.ro/docs/bioetica/codul.international.etica.medicala.pdf

DAVIES, M. Textbook on Medical Law. II Edition. London: Blackstone Press Limited, 442, p.86.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.