PREEMINENȚA DREPTULUI ÎN LEGEA PENALĂ

Drăgălin PĂDURE

Abstract


In the realm of this scientific article there have been investigated the fundamental aspects connected to preeminence of Criminal law. Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Moldova concerning the preeminence of Law applying in time have created a necessary basis for research. There have been analyzed and synthesized the most progressive conclusions of the Constitutional court of The Republic of Moldova, being emphasized the most advanced views comprehended by the author as the basic principles in the application of Criminal law. At the same time, in order to fortify his scientific position, the author has proceeded to an analysis of the modern national and foreign doctrine in the domain of Substantive Criminal Law, Constitutional Law, General Theory of Law, as well as in the domain of law-making technics. As a result of this study, there have been formulated several conclusions which are considered to be able to be implemented in the modern doctrine of the Substantive Criminal Law.


Keywords


Criminal Law, preeminence of law, principle of Criminal Law activity, prohibition of retroactivity of the criminal law, intelligibility of the Criminal law, legality of criminal punishments, legality of incrimination

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii Art. II al Legii nr.56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova (prescripţia tragerii la răs-pun¬dere penală) (Sesizarea nr. 27a/2014), nr. 14 din 27.05.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.364-365.

BĂNCILĂ, A. Punct de vedere cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezle-garea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la interpretarea art.67 din Legea nr.192/2006 din perspec¬tiva art.5 Cod penal. În: Universul Juridic, 2017, nr.1, p.46-52.

MARIȚ, Al. Cunoașterea și previzibilitatea legii penale. În: Materialele Conferinței internaționale științifico-practice „Abordări europene în cercetare și inovare”, 9-12 octombrie 2014, p.90-94.

Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 27.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin.(1) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu).

Decizia Curții Constituționale nr.15 din 07.02.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.13g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 67 alin.(4) din Codul penal și a unor prevederi ale articolului 194 alin.(2) din Co¬dul de executare (munca neremunerată în folosul comunității).

TOADER, T. Principiul loialităţii în jurisprudenţa Curții Constituționale a României. Disponibil:

http://www.constcourt.md/public/files/file/conferinta_20ani/p; DANILEȚ, Cr. Studiu cu privire la unificarea prac-ticii judiciare și asigurarea principiului securității raporturilor juridice în Republica Moldova: Evaluare și propu¬neri. Chișinău, 2014, p.10-12.

http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdfrogramul_conferintei/Tudorel_Toader.pdf;

Raport privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2017, aprobat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.1 din 5 ianuarie 2018.

DANILEȚ, Cr. Studiu cu privire la unificarea practicii judiciare și asigurarea principiului securității raporturilor juridice în Republica Moldova: Evaluare și propuneri. Chișinău, 2014, p.10-12. Disponibil: http://justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Danilet_text.pdf

COJANU, G. Principiul generalității dreptului versus previzibilitatea legii penale: cazul art.343 CP RM și al art.163 CP RM al României. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe sociale”, 2013, nr.8(68), p.115. Disponibil: http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/14.-p.115-120.pdf

DOLEA, Ig. Efectul ex tunc al Hotărârii Curții Constituționale în materie penală. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe sociale”, 2017, nr.3 (103), p.129-137. http://oaji.net/articles/2017/2053-1497008974.pdf

BUGA, L. Tehnica legislativă penală: Teză de doctor în drept la specialitatea 554.01 – Drept penal și execuțional penal. Chișinău: USM, 2016, p.51.

Manual de tehnică legislativă. Dispinibil: http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Rechtsdurchsetzung UndBuerokratieabbau/Handbuch DerRechtsfoermlichkeit_rum.pdf?_blob=publicationFile&v=3


Refbacks

  • There are currently no refbacks.