SUFICIENȚA PROBELOR PENTRU EMITEREA HOTĂRÂRILOR ÎN PROCESUL PENAL

Sergiu PETRUŞCA

Abstract


In the present study, the essence of the concept of sufficiency of evidence is revealed in a criminal trial necessary for a judgment. In this regard, it was explained how to deal with the criteria used to establish the sufficiency of evidence, the importance of determining the limits of the probation process, how to use the sufficiency of the evidence in the legislation. At the same time, the notion of forming the premature conclusion on the basis of accumulated evidence is interpreted, and the theories formed on the basis of this preliminary assessment are dealt with. In conclusion, the author proposes his own definition of the sufficiency of evidence.


Keywords


evidences, sufficiency of evidence, entirety of evidence, evidence parameteres, preliminary and final appreciation, quality and quantity of evidence.

Full Text:

PDF

References


https://dexonline.ro/definitie/suficiență

Белкин, Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Москва, 1966, c.85.

Философский энциклопедический словарь. Москва, 1998, c.143.

Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1997, №1, c.15; 1998, №1, c.10-11, №4, c.11-12, №5, c.19.

Cauza penală nr.2017928023 pornită de către Procuratura Generală, conform prevederilor art.190 alin.(5) Cod penal, aflată în procedura Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și cauze Speciale.

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova privind sentinţa judecătorească, nr.5 din 19.06.2006.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=9701

УЛЬЯНОВА, Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. Москва, 1959, c.23.

Cauza penală nr.2009240006 pornită conform elementelor infracţiunii prevăzute de art.151 alin.(4) Cod penal, aflată în procedura organului de urmărire penală a IP Nisporeni.

ЭЙСМАН, А.А. Структурный анализ и моделирование судебных доказательств. В: Правовая кибернетика. Москва, 1970, c.178-179.

ЛУТШНСКАЯ, П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержания и формы. Москва, 1976, c.96-105; ДОЛЯ, К.А. Соотношение гносеологической и правовой сторон доказывания в российском уголовном процессе. B: Государство и право, 1994, №10, c.125-126.

БЕЛКИН, Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. Москва, 1966, c.67; ШАДРИН, B.C. Обеспечение прав личности и предварительное расследование в уголовном процессе. B: Государство и право, 1994, №10, c.102.

ТРУСОВ, А.И. Основы теории судебных доказательств. Москва, 1960, с.90; УЛЪЯНОВА, Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. Москва, 1959, c.83.

ЛАРИН, AM. Оценка доказательств. B: Уголовный процесс России. Лекции-очерки / Под ред. В.М. Савицкого. Москва, 1997, c.108.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.