NEGLIJENŢA ÎN SERVICIU CARE A PROVOCAT ALTE URMĂRI GRAVE (lit.b) alin.(2) art.329 CP RM): ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE

Adrian POPENCO

Abstract


In this study the offence of negligent performance of duties that cause other severe consequences is being examined. The theoretical-practical problems created by the constitutive sign “other severe consequences” are highlighted. It is noted that judicial practice in the matter of negligent performance of duties is uneven regarding determining the content of the sign “other severe consequences”, which is dictated by the elusive, unclear and ambiguous character of that sign. The sign “other severe consequences” (inscribed in letter b) paragraph (2) art.329 PC RM) creates favorable conditions for the establishment of free will, the addressee of the criminal law being put in a situation to “guess” under whose rules of incrimination his behavior may fall. It concludes on the substitution of the phrase “other serious consequences” in the text of the letter b) paragraph (2) of art.329 PC RM with exacting, clear and predictable damaging consequences.


Keywords


negligent performance of duties, prejudicial consequence, other severe consequences, judicial practice, estimative sign, predictability, clarity

Full Text:

PDF

References


Codul penal, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea legislaţiei, referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi neglijenţa în serviciu”, nr.7 din 15.05.2017. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil:

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=216

CRIJANOVSCHI, S. Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunii de şantaj. Chişinău: CEP USM, 2012. 275 p.

LEALIN, I. Studiu asupra esenţei utilizării semnelor estimative în dreptul penal contemporan al unor state străine şi posibilităţilor de implementare a practicilor avansate în realitatea juridico-penală a Republicii Moldova. În: Buletinul Informativ al Procuraturii Republicii Moldova, 2010, nr.15, p.16-24.

LEALIN, I. Semnele estimative: cauzele utilizării legislative, mecanismul reglementării juridico-penale. În: Revista Insti¬tutului Naţional al Justiţiei, 2011, nr.3, p.48-54.

LEALIN, I. Teoria semnelor estimative în dreptul penal substanţial: blocul conceptual. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2011, nr.1, p.52-59.

EŞANU, A. Viziune critică asupra semnelor estimative ce desemnează urmările prejudi¬cia¬bile ale infracțiunilor prevăzute la art.237 și art.238 CP RM. În: Materialele Conferinței ştiințifice internaționale cu genericul „Rolul științei și educației în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”, eveniment dedicat aniversării a 60 de ani ai academicianului Valeriu Canţer: Chişinău, 5 februarie 2015. Iaşi: Vasiliana '98, 2015, p.234-239.

EŞANU, A. Impactul ambiguităţii normei de incriminare asupra limitelor interzisului în legea penală a Republicii Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2006, nr.5, p.56-59.

COPEŢCHI, S., HADÎRCA, I. Calificarea infracţiunilor: Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 352 p.

COPEŢCHI, S. Rolul clasificării semnelor componenţei de infracţiune la calificarea infracţiunii. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.8, p.33-39.

BRÎNZA, S., STATI, V., BOTEZATU, I. Despre necesitatea renunţării la concepţia actuală de interpretare a noţiunii „daune în proporţii considerabile”, utilizată în legea penală a Republicii Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2012, nr.6, p.6-15.

BUGA, L. Tehnica legislativă penală / Teză de doctor în drept. Chişinău, 2016. 181 p.

STATI, V. Proiectul hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea art.327-329 din Codul penal al Republicii Moldova: observații și sugestii. În: «Актуальные научные исследования в современном мире», Переяслав-Хмельницкий, Декабрь 2016, Выпуск 12(20) ч.3, p.69-87.

SERBINOV, I. Urmările prejudiciabile în cazul infracţiunilor de neglijenţă în serviciu (art.329 CP RM). În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”, seria „Ştiinţe sociale”, 2017, nr.8(108), p.251-262.

SERBINOV, I. Răspunderea penală pentru neglijenţă în serviciu. Chişinău: Tipografia Centrală, 2018. 280 p.

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 12 decembrie 2017. Dosarul nr.1ra-1361/2017. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=10077

Sentinţa Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) din 26 februarie 2016. Dosarul nr.1-173/2016. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Sentinţa Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) din 15 aprilie 2015. Dosarul nr.1-162/2015. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 13 martie 2018. Dosarul nr.1ra-462/2018. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=10646

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 29 noiembrie 2016. Dosarul nr.1ra-1351/2016. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=7850

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 29 iulie 2015. Dosarul nr.1ra-734/2015. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4704

Sentinţa Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 10 martie 2015. Dosarul nr.1-95/2014. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

AIRAPETEAN, A., IONIŢĂ, D., PRODAN, S. et. al. Drept penal. Partea Specială: Note de curs. (Ciclul I). Chișinău, 2013. 350 p. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_ drept_ ciclul_1 /041-054_-Drept_penal_Partea_speciala_I,_II.pdf

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., BÂRGĂU M. et al. Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova. Chişinău: ARC, 2003. 836 p.

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., GURSCHI, C. et al. Codul penal comentat şi adnotat. Chişinău: Cartier, 2005. 656 p.

РЫЖАНКОВ, А.Ю. Незаконное привлечение к уголовной ответственности за служебную халатность как нарушение права человека на правосудие. В: Полоцкий государственный университет, 2016, p.185-192.

Sentinţa Judecătoriei Soroca (sediul central) din 21 august 2017. Dosarul nr.1-383/2017. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jsr.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Sentinţa Judecătoriei Edineţ (sediul Donduşeni) din 31 martie 2015. Dosarul nr.1-57/2015. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jed.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Sentinţa Judecătoriei Drochia (sediul Râşcani) din 28 decembrie 2016. Dosarul nr.1-344/2016. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jdr.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Приговор Суда Тараклия от 18 декабря 2015. Дело №1-76/2015. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jch.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 02 februarie 2016. Dosarul nr.1ra-8/2016. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5704

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 16 octombrie 2013. Dosarul nr.1ra-900/2013. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=748

Sentinţa Judecătoriei Edineţ (sediul central) din 06 aprilie 2012. Dosarul nr.1-20/2012. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jed.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 25 iunie 2014. Dosarul nr.1ra-1098/2014. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2544

Codul de procedură penală, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.

POALELUNGI, M., DOLEA, I., VÎZDOAGĂ, T. et al. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chișinău: Tipogra¬fia Centrală, 2013. 1192 p.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p.

Sentinţa Judecătoriei Cahul (sediul central) din 25 februarie 2014. Dosarul nr.1-513/13. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jch.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Sentinţa Judecătoriei Chişinău (sediul central) din 26 aprilie 2011. Dosarul nr.1-288/11. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Sentinţa Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din 11 mai 2016. Dosarul nr.1-11/15. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jan.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Sentinţa Judecătoriei Soroca (sediul central) din 30 decembrie 2016. Dosarul nr.1-196/16. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jsr.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 09 martie 2016. Dosarul nr.1ra-537/2016. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6037

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 11 august 2015. Dosarul nr.1ra-866/2015. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4750

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 23 mai 2017. Dosarul nr.1ra-760/2017. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8823

Sentinţa Judecătoriei Cahul (sediul Cantemir) din 02 iunie 2016. Dosarul nr.1-164/15. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jch.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 11 iulie 2017. Dosarul nr.1ra-833/2017. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=9206

ЕЛИСЕЕВ, С.А., ТЫНЯНАЯ, М.А. Общественно опасные последствия халатности: понятие и виды. В: Вестник Томского государственного университета, 2012, №359, c.118-125.

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Особенная. Том II. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 592 c.

Decizia Curţii Constituţionale a României referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.246 din Codul penal din 1969, ale art.297 alin.(1) din Codul penal şi ale art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, desco¬perirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, nr.405 din 15 iunie 2016. În: Monitorul Oficial al României, 2016, nr.517/8.

Legea Republicii Moldova cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158 din 04.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232.

IONAŞ, A. Legalitatea penală. Bucureşti: Metropol, 1999.

Case of Kafkaris vs Cyprus (12 February 2008). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-85019%22]}

Case of Achour vs France (29 March 2006). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-72927%22]}

Case of Cantoni vs France (11 November 1996). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58068%22]}

Case of Coeme and others vs Belgium (18 October 2010). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-59194%22]}

Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni c. României (24 august 2007). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-122714%22]}

Case of Scoppola vs Italy (22 May 2012). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-111044%22]}

Cauza Sissanis c. României (25 ianuarie 2007). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-122754%22]}

Case of Kononov vs Latvia (17 mai 2010). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-98669%22]}

Case of Maktouf and Damjanovici vs Bosnia and Herzegovina. [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-122716%22]}

Case of Del Rio Prada vs Spain (21 October 2013). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-127697%22]}

Case of Rohlena vs the Czech Republic (27 January 2015). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-151051%22]}

Case of Vasiliauskas vs Lithuania (20 October 2015). [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-158290%22]}

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 361 alin.(2) lit.c) din Codul penal (confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor de importanţă deosebită false), nr.12 din 14.05.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.176-180.

Decizia Curţii Constituţionale a Republicii Moldova de inadmisibilitate a sesizărilor nr.173g/2017 şi nr.37g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 220 din Codul penal şi a articolului 89 din Codul contravenţional (proxenetismul şi practicarea prostituţiei), nr.36 din 19.04.2018. [Accesat: 17.09.2018] Disponibil:

http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=449&l=ro

Decizia Curţii Constituţionale a Republicii Moldova de inadmisibilitate a sesizării nr.54g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 1341, 217 şi 2171 din Codul penal (analog al substanţei stupefiante sau psihotrope), nr.43 din 14.05.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.267-275.

LĂMĂŞANU, D.-I. Elementul material al conţinutului generic obiectiv al infracţiunii. Bucureşti: Lumina Lex, 2006. 207 p.

MANEA, V., COJOCARU, V. Latura obiectivă a actului terorist prevăzut la alin.(1) art.278 CP RM. În: Revista Naţională de Drept, 2017, nr.10, p.3-12.

Expertiza Codului penal al Republicii Moldova. [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: http://cj.md/uploads/Expertiza-Codului-Penal-al-Republicii-Moldova-Franta.pdf

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 125 lit.b) din Codul penal, a articolelor 7 alin.(7), 39 pct.5), 313 alin.(6) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolele 2 lit.d) și 16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție (faptele care constituie practicarea ilegală a activității de întreprinzător) (sesizarea nr.37g/2016), nr.21 din 22.07.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.355-359.

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 15 mai 2018. Dosarul nr.1a-4/18. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Уголовный кодекс Российской Федерации. În: Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996, №25.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», №162-ФЗ от 08.12.2003. [Accesat: 17.09.2018] Disponibil: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 19 iulie 2016. Dosarul nr.1ra-1070/2016. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6953

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 18 mai 2016. Dosarul nr.1ra-441/2016. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6473

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 21 iunie 2016. Dosarul nr.1ra-827/2016. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6825

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 12 august 2015. Dosarul nr.1ra-1019/2015. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4716

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 13 mai 2014. Dosarul nr.1ra-688/2014. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2181

ЦАРЕВ, Е.В. Перспективы развития нормы, предусматривающей ответственность за халатность (ст.293 УК РФ). В: Юридическая техника, 2012, №6, c.604-607.

Sentinţa Judecătoriei Ungheni (sediul Nisporeni) din 15 iunie 2016. Dosarul nr.1-26/2016. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jun.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Sentinţa Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) din 07 iulie 2017. Dosarul nr.1-520/2017. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php

Sentinţa Judecătoriei Ungheni (sediul central) din 15 martie 2011. Dosarul nr.1-74/2011. [Accesat: 18.09.2018] Disponibil: https://jun.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php


Refbacks

  • There are currently no refbacks.