EFECTELE VOTULUI MIXT ASUPRA SUVERANITĂȚII NAȚIONALE

Grigore VIERU

Abstract


The politico-judicial evolution of the human comunity has led to major changes to the organisational state of society. Following these transformations, larger communities who had stronger embedded indentities amonst their people have manifested their need of forming an organisational entity as independent and sovereign. It has been well observed that over time, there were many attempts at establishing a certain entitlement to these sovereignties and who would be their executives, those attempts led to the assignment of the people as being the exercisers of their sovereign and independent entities. Contemporary practice gave birth to new types of politico-judicial mechanisms to implement and sustain this exercise in sovereignty, where the will of the people would be accurately represented.


Keywords


: sovereignty, people, state, vote, electoral body, electoral system, uninominal systems, plurinominal system, proportional representation system, mixed system.

Full Text:

PDF

References


DĂNIȘOR, D.C. Drept constituțional și instituții politice. Vol.I. București: C.H. Beck, 2007, p.69.

MONTESQUIEU, Ch. Despre spiritul legilor. Vol.1. București: Editura Științifică, 1964, p.3.

ARSENI, A. Suveranitatea națională – de la abordarea teoretică la realizarea practică, Chișinău: CEP USM, 2013, p.23.

ROUSSEAU, J.J. Contractul social sau principiile dreptului public. București: Editura Științifică, 1957, p.102-103.

Ibidem.

BURDEAU, G. Droit constitutionelle. Paris: LGDJ, 1984, p.133.

Ibidem, p.104.

DELEANU, I. Drept constituțional și instituții politice. Vol.II. București: Europa Nova, 1996, p.49.

ARSENI, A. Op.cit., p.20.

POPA, V. Drept parlamentar. Chișinău, 1999, p.56.

DĂNIȘOR, D.C., Op. cit., p.72.

ARSENI, A. Op.cit., p.23.

LEMAIRE, F. Le distinction souverainete-nationale – souverainete populaire sous la Revolution. En: Les evolution de la souverainete, sous la direction de Dominique Maillard Desgrees du Lou, Montchrestien. Paris, 2006, p.21.

VRABIE, G. Organizarea politico-etatică a României. În: Drept constituțional și instituții politice. Vol.II. Iași: Cugetarea, 1999, p.11.

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.10 alin.(1).

DĂNIȘOR, D.C. Op. cit., p.73.

TĂMAȘ, S. Dicționar public. Instituțiile democrației și cultura civică. București: Casa de cultură și presă: „Șansa”, 1996, p.6.

Constituția Republicii Moldova. Comentariu. Chișinău: ARC, 2012, p.160.

GUCEAC, I. Curs elementar de drept constituțional. Chișinău: S.N., 2007, p.195.

MASLET, J.Cl. Le droit des elictions politiques. Paris: PUF, 1992, p.6.

GUCEAC, I. Op.cit., p.196.

Ibidem.

ARSENI, A. Onestitatea alegerilor – principiu edificator al legitimității puterii de stat prin reprezentare. În: Revista Națională de Drept, 2017, nr.8, p.5.

PARODI, J.-L. La proportionnalisation du systeme institutionnel ou les effets pervers dțun systeme sans contrainte. En: Pouvoirs nr.32/185.

RIKER, W.H. Sistemul celor două partide și Legea lui Duverger: Un eseu despre Istorie și Științe Politice. În: The American Political Science Review, 1982, vol.76, nr.4.

GUCEAC, I. Opt. cit., p.221.

PASQUINO, G. Curs de știință politică. Iasi: Institutul European, 2002, p.50.

MURARU, I., TĂNĂSESCU, E. Drept constituțional și instituții politice. Ed. a 14-a. București: C.H. Beck, 2011-2013, vol.3, p.109.

Ibidem.

GUCEAC, I. Drept electoral. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005, p.233.

PACTET, P. Institutions Politiques. Droit constitutionnel. Paris: Msson, 1992, p.106.

CADART, J. Institutions politiques et droit constitutionnel. Tome 1. Paris: LGDJ, 1975, p.245, 419.

ARSENI, A. Onestitatea alegerilor – principiu edificator al legitimității puterii de stat prin reprezentare. În: Revista Națională de Drept, 2017, nr.8, p.8.

GUCEAC, I. Op cit., p.249.

ARSENI, A. Op.cit., p.9.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.