METAMORFOZA ADOPTĂRII ȘI REVIZUIRII CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

Veaceslav ZAPOROJAN, Dragoș CRIGAN

Abstract


Adoptarea și revizuirea Constituției sunt proceduri constituționale de tehnică legislativă, care, spre deosebire de proce­durile similare aplicate legilor, lasă amprente adânci în instituirea și dezvoltarea unei societăți democratice. Aceste proceduri constituționale necesită a fi urmărite cu atenție și analizate de societate, iar uneori sancționate prin controlul constitu­ți­­ona­lității, pentru a nu admite devieri și schimbări radicale în transformarea (metamorfoza) societății organizate în stat. De la declararea suveranității și dobândirea independenței, Republica Moldova a avut o vastă experiență de transformări consti­tuționale, care au constituit subiectul prezentului studiu.

 

METAMORPHOSIS OF THE ADOPTION AND REVISION
      OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The adoption and revision of the Constitution are constitutional procedures of legislative technique, which, unlike similar procedures applied by law, leave deep marks on the establishment and development of a democratic society. These constitutional procedures need to be carefully pursued and analyzed by society and sometimes sanctioned through constitutional control, in order not to be allowed radical deviations and changes in the transformation (metamorphosis) of the organized society into the state. The Republic of Moldova since declaring sovereignty and gaining independence has had a vast experience of constitutional transformations, which have been the subject of this study.


Keywords


Constitution, adoption of Constitution, revision of constitution, constitutional law, constitutional control, unconstitutionality of constitutional amendments

Full Text:

PDF

References


GUCEAC, I. Evoluția constituționalismului în Republica Moldova, Chișinău, 2000, p.303-335.

Legi, Hotărâri și alte Acte adoptate la sesiunea întâi a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova de legislatura a XII-a. Ediție a Sovietului Suprem al R.S.S.M. Chișinău, 1990.

Declarația suveranității Republicii Sovietice Socialiste Moldova, nr.148 din 23.06.90. În: Veștile, 1990, nr.8/192.

Hotărârea Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova cu privire la avizul Comisiei Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova pentru aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune și a Proto¬colului adițional secret din 23 august 1939, precum și a consecințelor lor pentru Basarabia și Bucovina de Nord, nr.149 din 23.06.90. În: Veștile, 1990, nr.6-7/186.

Decretul cu privire la puterea de stat, nr.201 din 27.07.90. În: Veștile, 1990, nr.8/208.

Lege privind Declarația de Independență a Republicii Moldova, nr.691 din 27.08.91. În: Monitor, 1991, nr.11-12/103.

Hotărârea Curții Constituționale privind interpretarea articolului 13 alin.(1) din Constituție în corelație cu Preambulul Constituției și Declarația de Independență a Republicii Moldova (Sesizările nr.8b/2013 și 41b/2013), nr.36 din 05.12.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.304-310/51.

ARSENI, A. Drept constituțional și instituții politice: Tratat elementar. Vol.I. Chișinău, 2005. 168 p.

GUCEAC, I. Constituționalismul, democrația și libertatea – valori ale societății deschise. În: Statul și Dreptul, 2009, nr.2(13), p.41.

Parlamentul 90. Istoria: http://parlamentul90.md/main/text/2

Legea privind procedura de adoptare a Constituției Republicii Moldova, nr.175 din 07.07.94. Nepublicată. Intrată în vigoare la 07.07.1994. http://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/bbaa0035b98b17ac32b4c0bd57c592b9

Constituția Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

COSTACHI, Gh., GUCEAC, I. Fenomenul constituționalismului în evoluția Republicii Moldova spre statul de drept. Chișinău: Tipografia Centrală, 2003. 316 p.

AVORNIC, Gh., GRECU, R. Despre mijlocul cel mai democratic de adoptare a unei constituții. În: Revista Națională de Drept, 2011, nr.4, p.3.

CRIGAN, D. Reflecții teoretice privind revizuirea constituțiilor. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr.3, p.67.

Baza de date a Curții Constituționale privind activitatea jurisdicțională CCDOC: http://constcourt.md/ccdocs.php?l=ro*ccdocs.php?l=en*ccdocs.php?l=ru*http://?l=ro&idc=104&t=/Activitatea-jurisdictionala/CCDOC

ZAPOROJAN, V. Criza constituțională: responsabilități și consecințe. În: Justiția constituțională. Supliment al revistei „Legea și Viața”, 2010, nr.3, p.11-15.

ZAPOROJAN, V. O revizuire constituțională contrară voinței suveranului. În: Administrarea publică, 2011, nr.4, p.55-58.

Avizul Curții Constituționale asupra inițiativei de revizuire a Constituției Republicii Moldova, nr.6 din 16.11.99. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134/73.

COSTACHI, Gh., GUCEAC, I. Fenomenul constituționalismului în evoluția Republicii Moldova spre statul de drept. Chișinău: Tipografia Centrală, 2003, p.327.

Avizul Curții Constituționale asupra proiectului de lege constituțională pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, nr.1 din 11.07.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.84-87/30.

Legea cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, nr.1115 din 05.07.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90/661.

SMOCHINĂ, A. Instituția prezidențială în Republica Moldova: probleme, aspecte contradictorii. În: Materialele Conferinței științifico-practice „Edificarea statului de drept”. Chișinău: Transparency International, 2003, p.80.

Decizia Curții Constituționale privind controlul constituţionalităţii Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 „Cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova”, nr.5 din 18.05.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.57-58/23.

GUCEAC, I. Constituția la răscruce de milenii. Chișinău, 2013, p.276-278.

Noua Constituție oferă șansa de a soluționa concomitent mai multe probleme. În: Moldova Suverană, 12 februarie 2003.

GUCEAC, I. Constituția la răscruce de milenii. Chișinău, 2013, p.277.

NEGRU, B., NEGRU, A. Teoria generală a dreptului și statului. Chișinău: Bons Offices, 2006, p.354.

Hotărârea Curții Constituționale privind interpretarea art.75, art.141 alin.(2) și art.143 din Constituție, nr.57 din 03.11.99. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125/68.

Hotărârea Curții Constituționale pentru interpretarea articolului 135 alin.(1) lit.a) din Constituția Republicii Moldova (Sesizarea nr.52b/2013), nr.9 din 14.02.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.78-79/9;

Hotărârea Curții Constituționale pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1877-VII din 21 decembrie 2015 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (Sesizarea nr.59a/2015), nr.32 din 29.12.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.20-24/2.

Hotărârea Curții Constituționale privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr.1115-XIV din

iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (modul de alegere a Președintelui) (Sesizarea nr.48b/2015), nr.7 din 04.03.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67/10.

Ibidem.

Avizul Curții Constituționale asupra inițiativei de revizuire a articolelor 78, 85, 89, 91 și 135 din Constituția Republicii Moldova prin referendum republican (Sesizarea nr.48c/2014), nr.1 din 22.09.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.325-332/39.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.