FINALITATEA ȘI PERSPECTIVELE ALĂTURĂRII LA APEL

Ina JIMBEI

Abstract


În conformitate cu art.361 CPC RM, coparticipanţii (coreclamanţii, copârâţii) şi intervenienţii care participă în proces din partea apelantului se pot alătura la apel, dacă pretenţiile lor coincid cu pretenţiile apelantului, prezentând o cerere scrisă. Pentru cererea de alăturare la apel nu se plăteşte taxă de stat. În cele ce urmează vom analiza în detaliu cererea de alăturare la apel ca în final să formulăm o concluzie referitor la finalitatea și perspectivele acestei instituții.

 

THE PURPOSE AND PERSPECTIVES OF THE INSTITUTION OF JOINING THE APPEAL

According to Article 361 of the CPC of the RM, the co-participants  and the third parties participating in the process on the appelants side  can join the appeal if their claims coincide with the appelant's claims, submitting a written request. No state fee is payable for the request to join the appeal. Further, we analize it in detail to finally conclude on the purpose and the perspectives of this institution.


Keywords


join, main appeal, accessory appeal, co-participants, accessory third party, main third party, claims

Full Text:

PDF

References


Апелляционное производство по новому Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан [Accesat: 25.09.2018]. Disponibil: https://www.zakon.kz/4764681-apelljacionnoe-proizvodstvo-po-novomu.html

Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ. 2-е издание / Под. ред. Е.А. Борисовой. Москва: Норма, Инфра-М, 2012. 768 c. ISBN 978-5-91768-724-7

BELEI, E. ș.a. Drept procssual civil. Partea generală. Chișinău: Lexon-Prim, 2016. 464 p. ISBN 978-9975-4072-9-8

ROȘU, C., DĂNILĂ, L. Drept procesual civil. Ediția a 5-a. București: C.H. Beck, 2007. 510 p. ISBN 978-973-115-129-8

КОРШУНОВ, Н., МАРЕЕВ, Ю. Гражданский процесс. 2-е издание. Москва: Норма. 912 c. ISBN 978-5-468-00193-6

Гражданский процессуальный закон [Accesat: 25.09.2018]. Disponibil: http://latvia.regnews.org/doc/zq/iw-1.htm

Гражданский процессуальный кодекс Украины [Accesat: 25.09.2018]. Disponibil: http://kodeksy.com.ua/ka/grajdanskij_protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-363.htm

https://dexonline.ro/definitie/coincidere

DELEANU, I. Tratat de procedură civilă. Vol II. București: Universul Juridic, 2013. 754 p. ISBN 978-973-127-989-3

International Arbitration Laws in Lithuania [Accesat: 25.09.2018]. Disponibil: https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Lithuania-Arbitration-Law.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.