MATRICEA POLITICII DE CLEMENȚĂ ÎN LEGISLAȚIA CONCURENȚIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

Ilie CRECIUN

Abstract


Politica de clemență reprezintă totalitatea normelor juridice care stabilesc modalitatea de acordare a recompenselor de către Consiliul Concurenţei pentru cooperarea întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi cu această autoritate, în cazul în care acestea sunt sau au fost parte a unui acord anticoncurenţial. În Republica Moldova, politica de clemență a fost reglementată pentru prima dată în Legea concurenței, nr.183/2012. La moment, politica de clemență presupune exonerarea totală sau parțială de amendă, precum și liberarea de răspundere penală.

 

THE MATRIX OF THE LENIENCY POLICY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The leniency policy is the entirety of the legal rules that determine method of granting rewards by the Competition Council for the cooperation of enterprises and business associations with this authority, if they are or have been part of an anti-competitive agreement. In the Republic of Moldova the leniency policy was for the first time regulated in the Competition Law No 183/2012. At the moment, the policy of leniency implies total or partial exoneration of fine, as well as the release of criminal liability.


Keywords


competition, anticometitive agreement, cartel, leniency policy, immunity to fines, criminal immunity.

Full Text:

PDF

References


JORDAN, M. Dictionary of Gods and Goddesses. Second edition. New York: Facts on File Inc., 2004, p.67.

Dictionnaire universel francois et latin. Tome second. Paris, 1752, p.450.

Dicționar Explicativ al Limbii Române. Ediția a III-a. București: Univers Enciclopedic Gold, 2009.

MIHAI, E. Despre eficiența programelor europene de clemență. În: Revista Națională de Drept, 2009, nr.9.

HARDING, C., JOSHUA, J., Regulating cartels in Europe. Oxford: Oxford University Press, 2010, p.241.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Fighting Hard Core Cartels: Harm, Effective Sanctions and Leniency Programmes. In: Competition Law & Policy OECD. Paris, 2002, p.7.

ПАВЛОВА, Н.С., ШАСТИТКО, А.Е. Программа ослабления наказания за участие в картеле: проблемное поле, структурные альтернативы и эффекты. Москва, 2015, c.4.

GÄRTNER, D., ZHOU, J. Delays in Leniency Application: Is There Really a Race to the Enforcer’s Door? Tilburg University, 2012, p.1.

Legea concurenței, nr.183/2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Analiza politicii și legii concurenței în România, 2014, p.60. Disponibil: http://www.oecd.org/daf/competition/Romania-Competition-Law-Policy-2014-RO.pdf (Accesat: 25.09.2018)

CĂRARE, V. Data actului oficial. În: Legea și Viața, 2016, nr.4.

Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr.DA-25 din 21.06.2017. Disponibil: https://competition.md/public/files/da-2520aee.pdf (Accesat: 29.09.2018)

Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr.DA-39/17-53 din 05.07.2018. Disponibil: https://competition.md/public/files/Decizia-nr-DA-39-17-53-din-05072018d3291.pdf (Accesat: 29.09.2018)

MOTTA, M., POLLO, M. Leniency Programs and Cartel Pro¬secution. In: International Journal of Industrial Organization, vol.21(3), p.347-379 apud LÉVÊQUE, F. L’efficacité multiforme des programmes de clé¬mence. En: Revue des droits de la concurrence, 2006, no.4, p.35.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.