RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU FAPTELE INFRACȚIONALE PREVĂZUTE LA art.183 CP RM: IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR LEGISLATIVE ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

Eugeniu GOGU

Abstract


În acest articol au fost cercetate aspecte fundamentale ce țin de răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de securitate a muncii, în sensul art.183 CP RM. Prin analiza și sinteza celor mai prospere concluzii doctrinare, prin cercetarea legislației extrapenale au fost scoase în evidență formulări noi privite de către autor ca principii îndrumătoare în aplicarea legii penale în cazurile de încălcare a regulilor de securitate a muncii. Totodată, pentru a-și fortifica poziția doctrinară, autorul a purces la analiza doctrinei juridico-penale contemporane și a practicii judiciare autohtone. În urma studiului întreprins au fost formulate concluzii apte a fi implementate în doctrina dreptului penal, precum și înaintate propuneri de lege ferenda.

 

criminal liability for the criminal offences provided by the art.183 CC RM:

identification of lawmaking deficiencies and proposals to reform

In the realm of this article there have been researched several fundamental aspects concerning criminal liability for labour security violations in accordance with the art.183 Criminal code of the Republic of Moldova. By means of analysis and synthesis of modern scientific conclusions, by examination of extra-penal legislation, there have been elucidated the newest formulations that can be treated as basic principles in the cases of Labour Law infringement. At the same time, in order to fortify the scientific position, the author has performed a profound analysis of modern doctrine and national Case law. As a result, there have been formulated new conclusions which are seemed to be relevant for the further implementation in the penal doctrine as well as proposals of lege ferenda.


Keywords


labour security violation, labour protection, industrial hygiene, constitutional right to work in safeguard conditions, labour security, employee, employer, the labour accident.

Full Text:

PDF

References


ХИЛТУНОВ, Н.И. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2015, c.9.

ГЕРФАНОВА, Е.И. Уголовно-правовой анализ состава нарушения требований охраны труда. В: Вестник экономики, права и социологии, 2016, №2, с.152-155.

НИКИТИН, Ю.А. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда. В: Вестник Академии МВД Республики Беларусь, 2017, №1(33), с.101-106. ISSN 2079-9837

РЫБАЛКА, А.А. Уголовно-правовая охрана трудовых прав личности: международные стандарты и проблемы их реализации в российском законодательстве / Диссертация на соискание ученой степени канди¬дата юридических наук. Специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполни¬тель¬ное право. Краснодар, 2016, с.86-87.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1952/2016. Decizia Colegiului penal din 23 noiembrie 2016.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1392/2018. Decizia Colegiului penal din 11 iulie 2018.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-786/2013. Decizia Colegiului penal din 11 martie 2014.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1348/2014. Decizia Colegiului penal din 28 octombrie 2014.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-590/2014. Decizia Colegiului penal din 19 martie 2014.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-803/2014. Decizia Colegiului penal din 01 iulie 2014.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1709/2014. Decizia Colegiului penal din 17 decembrie 2014.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-376/2015. Decizia Colegiului penal din 07 aprilie 2015.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1470/2015. Decizia Colegiului penal din 25 noiembrie 2015.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1509/2015. Decizia Colegiului penal din 09 decembrie 2015.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-971/2016. Decizia Colegiului penal din 13 septembrie 2016.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1323/2016. Decizia Colegiului penal din 20 septembrie 2016;

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1705/2016. Decizia Colegiului penal din 08 noiembrie 2016;

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-1675/2017. Decizia Colegiului penal din 22 noiembrie 2017;

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-573/2018. Decizia Colegiului penal din 25 aprilie 2018.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-434/2018. Decizia Colegiului penal din 28 februarie 2018.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-332/2017. Decizia Colegiului penal din 25 ianuarie 2017.

Arhiva Curții Supreme de Justiție. Dosarul nr.1ra-601/2016. Decizia Colegiului penal din 24 mai 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.