ASPECTE CONCEPTUALE ALE ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Ion GUCEAC Jr.

Abstract


Nivelul de ocrotire a sănăţii populației influenţează direct nivelul de dezvoltare a unui stat. Ea asigură satisfacerea nevoilor primare ale omului de a fi sănătos şi a societăţii de a avea o populaţie sănătoasă.

Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585 din 27.02.1998, la baza sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din Republica Moldova este prestabilit principiul solidarității, potrivit căruia plătitorii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achită contribuţiile în funcţie de venit şi beneficiază de asistenţă medicală după necesităţi.

Fiecare individ al comunității trebuie să perceapă că asigurarea obligatorie este un bun instrument financiar care are menirea să acopere cheltuielile sistemului de sănătate, pentru tratarea stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate și că, pe potriva contribuției noastre, vom avea calitatea și volumul de servicii medicale necesare.

 

CONCEPTUAL ASPECTS OF THE COMPULSORY HEALTH INSURANCE

Protecting the health of the population has a direct influence on the development of a state. It ensures the satisfaction of the primary needs of human being, to be healthy and a society to have a healthy population.

According to the Law on compulsory health insurance no.1585 of 27.02.1998, at the basis of the compulsory health insurance system in the Republic of Moldova is the principle of Solidarity, according to which the payers of the mandatory health insurance pay the premiums according to their income and receive healthcare as needed.

Every individual in the community must perceive that compulsory insurance is a good financial instrument which cover the healthcare system's expenses, to treat diseases conditioned by the occurrence of insured events, and on the basis of our contribution we will have the necessary quality and volume of medical services.


Keywords


mandatory health insurance system, compulsory health insurance, medical insurance, optional insurance, health system, contributor, insured, insurer, and so on.

Full Text:

PDF

References


EŢCO, C., MALANCIUC, Iu. Asigurările medicale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2007, p.454.

FRANKLIN, J. The Science of Conjecture: Evidence and Probability Before Pascal. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001, p.259-277.

TOMA, M. Dreptul asigurărilor. București: Argument, 2012, p.9.

RÎMNICEANU, I. Asigurări de stat în Republica Socialistă România. Cluj-Napoca: Dacia, 1984, p.10.

Asigurări și reasigurări. [Accesat: 24.05.2018] Disponibil: http://www.seap.usv.ro/~ro/cursuri/ECTS/ECTS_AR.pdf

ABABII, I., TINTIUC, D., EŢCO, C., CIOBANU, M. Priorităţile asigurării populaţiei rurale cu asistenţă medicală în condiţiile actuale şi de perspectivă. În: Materialele Conferinţei naţionale. „Comunităţile rurale şi renaşterea satului”. Chişinău, 2005, 28 februarie, p.16-21.

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585 din 27.02.1998 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39.

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. În: Monotorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.16 alin.(2).

Legea nr.1593 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, din 26.12.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.3, 5. Data intrarii in vigoare: 01.07.2003.

Despre CNAM. [Accesat: 24.05.2018] Disponibil: http://www.cnam.md/?page=9

PROTOPOPESCU, C. Asigurări și protecție socială. [Accesat: 24.05.2018] Disponibil: https://docgo.net/philosophy-of-money.html?utm_source=asigurari-si-protectie

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. În: Monitorul Oficial al României, art.219 alin.(3). În vigoare de la 01 mai 2006. Formă aplicabilă de la 28 august 2015.

CIUREL, V. Asigurăr și reasigurări: abordări teoretice și practici internaționale. București: All Beck, 2000, p.17.

Legea cu privire la asigurări, nr.407 din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.1.

Dicționarul Explicativ al Limbii Române. [Accesat: 24.05.2018] Disponibil: http://www.dex.ro/ocrotire

Declarația Universală a Drepturilor Omului. [Accesat: 24.05.2018] Disponibil: http://www.hotararicedo.ro/files/files/DECLARATIA%20UNIVERSALA%20A%20DREPTURILOR%20OMULUI.pdf

Pact Internațional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, nr.1966 din 16.12.1966. În: Tratate Internationale la care Republica Moldova este parte, 1998, nr.1.

Legea ocrotirii sănătăţii, nr.411 din 28.03.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.20, 21.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.