ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN VALORIFICAREA REFORMEI JUSTIȚIEI

Cristina JOSANU

Abstract


Reforma justiției reprezintă una dintre prioritățile politice promovate de Republica Moldova. Realizarea cu succes a acesteia depinde de o serie de factori, în primul rând, de implicarea deplină a reprezentanților instituțiilor din sectorul justiției, de voința fermă a factorilor de decizie, precum și de implicarea reprezentanților societății civile. Cooperarea dintre societatea civilă și instituțiile de drept duce la edificarea unui sector al justiției accesibil, eficient, independent, transpa­rent, profesionist și responsabil față de societate, care corespunde standardelor europene, asigură supremația legii și respectarea drepturilor omului. Ținând cont de contextul social, politic și juridic actual, în prezentul articol evi­den­țiem rolul societății civile în procesul de valorificare a reformei justiției.

 

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE REFORM PROCESS

The process of justice reform represents one of the priorities among politics and projects that are promoted in Republic of Moldova as a state of law. It consists of a complex of actions and common efforts made by political and juridical implicated actors, with specific prerogatives. Near the state power, the civil society is another very important actor that manifests itself more and more active in the process of justice reform. The role of the civil society in promoting the process of justice reform is unchallenged:it appropriates justice to the people`׳s necessities, accustoms the society with the most problematic difficulties that justice actually confronts with and at the same time proposes real, theoretical and practical inspired solutions to guarantee progress to justice reform. The main idea of this paper is that the civil society is a compulsory condition for guaranteeing justice a steady and predictable progress and for being sure of the quality and efficiency of the final act of justice.


Keywords


civil society, justice reform, civic engagement, the independence of justice.

Full Text:

PDF

References


http://www.justice.gov.md/pview.php?l=ro&id=31

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/2021/Ordin_nr._383.pdf

http://www.mfa.gov.md/img/docs/raport_parmue_ro.pdf

Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1994, nr.1.

Hotărârea privind aprobarea Concepției reformei judiciare și de drept în Republica Moldova, nr.152 din 21.06.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.006.

Legea privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016, nr.231 din 25.11.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6, art.6.

http://www.justice.gov.md/tabview.php?l=ro&id=1872&idc=489

SPINEI, R., GUȚU, M. Participarea societății civile la procesul decizional de nivel local. Chișinău, 2015. 89 p.

Legea pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012–2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, nr.205 din 28.09.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.1-5.

NEGRU, A. Riscurile la care poate fi expusă societatea civilă în condițiile realității informaționale contemporane. Chișinău, 2018. p.83.

RUSU, D. Societatea civilă ca formă specifică de organizare a relațiilor sociale. Chișinău, 2018, p.421.

https://www.cristidanilet.ro/continut/carti-monografii/2007-ghid-factori-presiune-conflicte-interesei/132-07-concluzii

http://www.monitoruljuridic.ro/act/carta-europeana-din-10-iulie-1998-cu-privire-la-statutul-judecatorului-emitent-consiliul-europei-106139.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.