IMPRESCRIPTIBILITATEA TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ PENTRU SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR CONTRA PĂCII ȘI SECURITĂȚII OMENIRII

Andrei MUNTEAN

Abstract


În acest articol este abordată problema privind imprescriptibilitatea tragerii la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunilor contra păcii şi securităţii omenirii. Deoarece profundele urmări nefaste ale celui de-al doilea război mondial au lăsat o cicatrice profundă în conştiinţa colectivă mondială, chestiunea dată a îndreptat comunitatea statelor învingătoare să propună ca asemenea grave violări ale legalităţii internaţionale să nu se prescrie niciodată. Ca efect, acele supoziţii care servesc ca temei pentru admiterea prescripţiei penale, în general, au fost considerate ca nepertinente în cazul infrac­ţiunilor contra păcii şi omenirii.

 

IMPRESCRIPTIBILITY OF CRIMINAL PROSECUTION FOR COMMITTING CRIMES AGAINST
     THE PEACE AND SECURITY OF MANKIND

This article addresses the issue of the imprescriptibility of criminal prosecution for committing crimes against the peace and security of mankind. Because the profound consequences of World War II have left a deep scar in global collective consciousness, the issue has directed the conquering nation community to propose that such serious violations of international legality should never be prescribed. As a result, those suppositions that serve as the basis for admitting the criminal prescription were generally considered to be unwise in the case of crimes against peace and humanity.


Keywords


criminal law, prescription, imprescriptibility of criminal law, crimes against peace and security of humanity, international tribunal, rule of prescriptivity.

Full Text:

PDF

References


SÂRBU, F. Unele aspecte ale prescripţiei răspunderii penale. În: Revista Naţională de Drept, 2007, nr.3, p.87.

DONOROZ, V. şi col. Noul Cod penal şi Codul penal anterior: prezentare comparativă. Bucureşti: Editura Politică, 1968, p.37.

BUŞE, C., DASCĂLU N. Diplomaţie în vreme de război: de la Carta Atlanticului la Carta ONU. Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti, 1995, p.151.

BARBĂNEAGRĂ, A. Curtea Penală Internaţională. Istorie şi realitate. Bucureşti: All Beck, 1999, p.25.

PОМАШКИН, П.С. К вопросу о понятии и источниках международного уголовного права. B: Государство и право, 1996, №3, c.18-19.

RĂDULESCU, O., ROSENBERG, P., TUDOR, A. Probleme controversate în legătură cu prescripţia specială a răspunderii penale. În: Dreptul (România), 2008, nr.3, p.160.

BARBĂNEAGRĂ, A. Jurisdicţia penală internaţională. Curtea Penală Internaţională pentru fosta Iugoslavie. Tribu¬na¬lul pentru Crimele de Război din Bosnia-Herţegovina (BH). În: Avocatul poporului, (Chișinău), 2005, nr.5, p.4-7.

Convenţia europeană asupra imprescriptibilităţii crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, adoptată de Consiliul Europei la 25 ianuarie 1974. În vigoare pentru RM din 26 aprilie 1993. În: Tratate Internaţionale, vol.1, p.95-99.

Codul penal al Republicii Moldova, nr.985-XV din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009, nr.72-74/195.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.