DECALOGUL – LEGE DIVINĂ UNIVERSALĂ FUNDAMENTALĂ: REFLECȚII NORMATIV–DOCTRINARE ÎN DREPTUL INTERN ROMÂN ȘI ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL PUBLIC

Andrei PETRE

Abstract


 

În acest articol relatăm despre Decalog ca despre o lege fundamentală. Cele 10 porunci sunt reflectate în dreptul intern, și anume – în dreptul constituțional. Totodată, ele sunt reflectate și în dreptul internațional public: crime de război, crime contra păcii, crime contra umanității, crime de agresiune, genocidul.

Deci, cele 10 porunci constituie baza dreptului constituțional, a dreptului civil, a dreptului penal.

 

DECALOGUE – THE FUNDAMENTAL UNIVERSAL DIVINE LAW: THE DOCTRINAR–NORMATIVE

REFLECTIONS IN DOMESTIC ROMANIAN LAW AND IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW

In this article i have related about Decalogue as a fundamental law. The Ten Commandments are reflected in domestic law namely: in constitutional law, in family law, in criminal law.

Also the ten commandments are reflected in the international public law, war crimes, peace crimes, crimes against humanity, aggression crimes, genocide.

So the ten commandments are the basic of constitutional, civil and penal law.


Keywords


law, constitutional, law, decalogue, crimes, criminal law, domestic law, public international law, family law.

Full Text:

PDF

References


HAMANGIU, C., ROSETTI-BĂLĂNESCU, I., BĂICOIANU, Al. Tratat de drept civil român. Bucureşti: All, 1996, p.4.

DEACONESCU, I. Retorică (Introducere în oratoria greacă şi latină). București: Europa, 1996, p.70.

BUŞE, I. Filosofie, Note de curs. Cluj: „Fundaţia Alfa”, 2001, p.166.

CRAIOVAN, I. Introducere în filosofia dreptului. Bucureşti: All Beck, 1998, p.12.

KERNBACH, V. Dicţionar de mitologie generală. Bucureşti: Editura Știinţifică şi Enciclopedică, 1989, p.40.

Biblia. Bucureşti: Editura Institutului biblic şi de misiune al Bisericii ortodoxe române, 1982, p.107.

CRAIOVAN, I. Op. cit., p..13

BILLIER, J.- C., MARYIOLI, A. Histoire de la philosophie du droit. Paris: Armand Colin, 2001, p.89.

DĂNIŞOR, Gh. Filosofia dreptului. Craiova: Universitaria, 2003, p.74.

BILLIER, J.C., MARYIOLI, A. Op. cit., p. 90.

Ibidem.

Constituţia României, art.29 alin.(1).

Codul penal, art.318 alin.(2).

Codul familiei, art.94 alin.(1).

DOGARU, I., DĂNIŞOR, D.C. Drepturile omului şi libertăţile publice. București: Europa, 1998, p.90.

LACOCQUE, A., RICOEUR, P. Penser la Bible. Paris: Le Seuil, 1998, p.103.

DEACONESCU, I. Op. cit., p.72.

Giorgio Del Vecchio. Lecții de filosofie juridică. Bucureşti: Grupul Drago Print, p.327.

Ibidem.

Ibidem.

BILLIER, J.- C., MARYIOLI, A. Op. cit., p.112.

CRAIOVAN, I. Introducere în filosofia dreptului. Bucureşti: All Beck, 1998, p.13; a se vedea şi Philippe Malaurie. Antologia gândirii juridice. Bucureşti: Humanitas, p.15.

PIVNICERU, M.M. Răspunderea penală în dreptul internaţional. Laşi: Polirom, 1990, p.80.

CLOŞCĂ, I., SUCEAVĂ, I. Tratat de drepturile omului. Bucureşti: Europa Nova, 1995, p.230.

DAVID, E. Principes de âroit des conflits armes. Bruxelles: Bruylant, 1994, p.490.

Dicționar diplomatic. Bucureşti: Editura Politică, 1979, p.313.

GEAMĂNU, G. Drept Internaţional Public. Vol.II. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, p.551.

NICIU, M.I. Drept Internaţional Public. Arad: Servosat, 1999, p.135.

MIHĂILĂ, M. Elemente de drept internaţional public și privat. Bucureşti: All Beck, 2001, p.173.

Kriangsak Kittichaisaree. Hohorary Visiting Fellow, University of New South Wales School of Law. International criminal law. Oxford, 2002, p.85-126.

DIACONESCU, Gh. Genocidul. Bucureşti: Editura Militară, 1-991, p.113-115.

LEPSIUS, J. Archives du genocide des Armeniens. Fayard, 1986, p.25-45.

Leo Kuper. The Prevention of Genocide. Yale University Press, New Haven and London, 1985, p.148-150.

BUERGENTHAL,T., WEBER, R. Drept internațional al dreptului omului. București: All, 1996, p. 43.

PIVNICERU, M.M. Op.cit., p.104.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.