PROCEDURI SPECIALE ÎN CAZUL TRAFICULUI DE DROGURI PREVĂZUTE DE LEGEA ROMÂNIEI Nr.143/2000

Carmen-Elena ROŞU

Abstract


Producţia şi traficul de droguri reprezintă forma cea mai activă de manifestare a crimei organizate: profiturile deosebite din această activitate veroasă au determinat apariţia a zeci şi sute de grupări şi bande criminale care au ca principală preocupare producţia şi traficul de droguri. Se evidenţiază, pe de o parte, o specializare a cartelurilor pe diferite tipuri de droguri, iar, pe de altă parte, organizaţiile criminale implicate în traficul de droguri sunt angrenate tot mai mult şi în alte forme de activităţi infracţionale, din ce în ce mai organizate şi violente, folosind mijloace tehnice tot mai sofisticate şi sisteme de comunicare, de transmisiuni, în felul acesta ele controlând întregul circuit al drogurilor, de la producţie până la desfacerea cu amănuntul.

Astfel, având în vedere proliferarea traficului de droguri în societatea contemporană, precum şi consecinţele extrem de grave ale acestui fenomen asupra stării de sănătate a populaţiei în general, legiuitorul romȃn a oferit persoanelor care fac parte dintr-o structură organizată ce are ca obiect traficul de droguri posibilitatea de a denunţa participarea lor la astfel de structuri, în schimbul înlăturării răspunderii penale. Prin urmare, legiuitorul romȃn a apreciat că este mai importantă imunitatea persoanei care a săvârşit una dintre infracţiunile la care face referire Legea nr.143/2000, dacă aceasta încunoşti–inţează autorităţile şi în acest fel sunt identificate şi trase la răspundere penală celelalte persoane care au comis astfel de infracţiuni.

 

SPECIAL PROCEDURES FOR THE DRUG TRAFFICKING REFERRED TO IN ROUMANIAN LAW
      No.143/2000

The production and drug trafficking is the most active form of organized crime: the profits from this veritable activity have triggered the emergence of tens and hundreds of criminal groups and gangs that have as their main concern drug production and trafficking. From one point of view we are assisting to a specialization of cartels on different types of drugs, and from another, one criminal organizations involved in drug trafficking are involved in other forms of criminal activity as well, increasingly more organized and violent, using more sophisticated technical means and communication systems, transmission systems, thus controlling the entire drug circuit, from production to retail.

Therefore considering the proliferation of drug trafficking in contemporary society, as well as the extremely serious consequences of this phenomenon on the health of the general population, the lawmaker offered to persons who are part of a cartel dealing to denounce their participation in such structures in return to the elimination of criminal liability. Therefore, the lawmaker considered that it the immunity of the person who committed one of the offenses referred to in Law no. 143/2000 is more important if the person notifies the authorities and in this way other persons who have committed such offenses are being identified and brought to justice.


Keywords


cartel dealing, criminal activity, criminal liability, contemporary society, denunciation, drug trafficking, immunity, offense, phenomenon.

Full Text:

PDF

References


GÂRBULEŢ, I., Traficul şi consumul ilicit de droguri, București: Hamangiu, 2008. 384 p. ISBN/ISSN: 978-606-522-072-0

Ibidem.

DIMA T., PĂUN, A.G. Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art.16 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. În: Dreptul, 2008, nr.2, p.188-191. ISSN:1018-0435

Ibidem, p.244.

BULAI, C., FILIPAŞ, A., MITRACHE, C. Instituţiile de drept penal. Bucureşti: Trei, 2001, p.537. ISBN: 973-9419-90-9

GÂRBULEŢ, I. Traficul şi consumul ilicit de droguri. București: Hamangiu, 2008, p.247. ISBN/ISSN: 978-606-522-072-0


Refbacks

  • There are currently no refbacks.