UNELE FUNCȚII SPECIFICE ALE INSTITUȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE ÎN DEZVOLTAREA SOCIOECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ LA NIVEL LOCAL

Carolina BUDURINA-GOREACII

Abstract


Astăzi, tot mai multe instituții ale societății civile înregistrate la nivel național și local participă activ la rezolvarea problemelor socioeconomice și culturale. Rezultatele finale depind de gradul de colaborare cu autoritățile publice locale, precum și de dorința cetățenilor de a se implica în activități locale. Prin urmare, în articol vom analiza în detaliu funcțiile specifice ale instituțiilor societății civile privind dezvoltarea comunității, luând în considerare promovarea drepturilor omului, coexistența pașnică a minorităților etnice și consolidarea relațiilor cu diaspora moldovenească; dezvoltarea econo­mică; asigurarea egalității de gen, precum și dezvoltarea personală a tinerilor. În același timp, pe baza acestor funcții, sunt analizate acțiunile și principalele activități pe care le desfășoară instituțiile societății civile în procesul de dezvoltare socio­economică și culturală la nivel local.

 

SOME SPECIFIC FUNCTIONS OF THE CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN SOCIO-ECONOMIC
      AND CULTURAL DEVELOPMENT AT LOCAL LEVEL

Today, more and more civil society institutions registered at national and local level actively participate in solving socio-economic and cultural problems. Their final results depend on the degree of collaboration with the local public authorities, as well as on the willingness of the citizens to get involved in local activities. Therefore in our article we will analyse in details the specific functions of the civil society intitutions on comunity develeopment, taking into considerations the promotion of human rights, the peaceful coexistence of ethnic minorities and the strengthening of relations with the Moldovan diaspora; economic development; ensuring gender equality, as well as the personal development of young people. At the same time, based on these functions, the article reviews the actions and main activities that the civil society institutions perform in socio-economic and cultural development at the local level.


Keywords


civil society institutions, activities, local community development, involvement, citizens, functions, participation.

Full Text:

PDF

References


Advocacy. [on-line] http://www.credo.md/event (Accesat: 21.04.2014)

Raportul de evaluare a Centrului de Resurse al Organizaţiilor Non-guvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) (Grupul de evaluare: H.Smulder şi I.Gutium. Chişinău, 2003. 28 p.

Evenimente realizate. [on-line] http://idom.md/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=10&Itemid=395〈=ro (Accesat: 16.06.2016)

Proiecte [on-line] http://roma.md/ro/proiecte (Accesat: 17.06.2016)

Piligrim-Demo. [on-line] http://piligrim-demo.org.md/ro/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/ (Accesat: 22.06.2016)

[on-line] http://krorm.ru/deyatelnost.html (Accesat: 22.06.2016)

CAZACU, O. Migranții moldoveni doresc să dezvolte localitățile de baștină, dar au nevoie de sprijin. [on-line] http://stirilocale.md/olesea-cazacu-migrantii-moldoveni-doresc-sa-dezvoltare-localitatile-de bastina-dar-au-nevoie-de-sprijin.html (Accesat : 14.10.2017)

Economie. [on-line] http://www.viitorul.org/lib.php?l=ro&idc=294&t=/STUDII-IDIS/Economie& (Accesat: 24.06.2016)

Buletin de promovare a eficienţei energetice. [on-line] http://www.viitorul.org/lib.php?l=ro&idc=360&t=/PUBLICATII-PERIODICE/Buletin-de-promovare-a-eficientei-energetice& (Accesat: 24.06.2016)

Inițiative în derulare (IDIS „Viitorul”). [on-line] http://www.viitorul.org/ro/content/ini%C8%9Biative-%C3%AEn-derulare-0 (Accesat: 16.09.2017)

Raportul anual 2011. 31 p. [on-line] http://contact.md/doc/raport.pdf (Accesat: 22.06.2016)

Raport anual de activitate 2005-2009. 34 p. [on-line] http://procomunitate.md/assets/files/publicatii/rapoarte/Raport_1_Ro.pdf (Accesat: 23.06.2016)

Raport privind realizarea Planului de activitate al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova (2013, 2014).

[on-line] http://odimm.md/files/rapoarte/Raport%20PA%20ODIMM%202014_fin.pdf şi http://odimm.md/files/rapoarte/RAPORT%20PA%20ODIMM%202013.pdf (Accesat: 17.06.2016)

Peste 100.000 Euro pentru Afacerile Tinerilor din Republica Moldova [on-line] http://jci.md/peste-100-000-euro-pentru-afacerile-tinerilor-din-republica-moldova/ (Accesat: 21.06.2016)

Lista proiectelor. [on-line] http://www.adrcentru.md/proiecteadr_lista.php?l=ro (Accesat: 18.06.2016)

STIMPOVSCHII, D. Cum au devenit Vadul lui Vodă, Vatra și Șoldănești cele mai bogate localități din Republica Moldova. Publicat pe 27.12.2016. [on-line] http://moldnova.eu/ro/cum-au-devenit-vadul-lui-voda-vatra-si-soldanesti-cele-mai-bogate-orase-din-republica-moldova-11519.html/ (Accesat: 17.09.2017)

Experienţa CPD în promovarea egalităţii de gen. [on-line] http://www.progen.md/index.php?pag=proiecte&opa=view&id=116&tip=&y=2011&start=&l=ro (Accesat: 20.06.2016)

CPD a lansat un nou program de mentorat pentru femei „Inspir-o!” Publicat pe 13.12.2016 [on-line] http://www.progen.md/index.php?pag=n2&tip=noutati&opa=view&id=390&l= (Accesat: 16.09.2017)

Activităţi realizate. [on-line] http://club50.md/node/3 (Accesat: 18.06.2016)

Ce am realizat? Proiecte şi programe. [on-line] http://www.gender-centru.md/ro/programm.html (Accesat: 21.06.2016)

Femeia cu mâini de aur de la Cahul! Cum a iniţiat propria afacere cu prăjituri „Ca la mama acasă”. [on-line] http://agrobiznes.md/femeia-cu-maini-de-aur-de-la-cahul-cum-a-initiat-propria-afacere-cu-prajituri-ca-la-mama-acasa.html (Accesat: 21.06.2016)

Asociația Femeilor din Găgăuzia la susținerea proiectului ACED a organizat un seminar privind leadership-ul feminin. [on-line] http://aced.md/news/detail.php?id=61 (Accesat: 21.06.2016)

Femeile vârstnice vor fi mai protejate de violență. Publicat pe 16.09.2017. [on-line] http://egalitatedegen.md/femeile-varstnice-vor-fi-mai-protejate-de-violenta/ (Accesat: 17.09.2017)

Raport narativ de activitate 2015. Centrul de resurse pentru tineret Dacia. 28 p. [on-line] http://youthsoroca.md/upload/Foto-pentru-site-V/Foto-pentru-site-VI/Foto_Sesiuni-de-informare_Viitorul-ales-de-tineri/FOTO-SITE/FOTO-SITE-II/RAPORT_NARATIV_DE_ACTIVITATE_2015.pdf (Accesat: 20.06.2016)

Despre „Mostenitorii”. [on-line] https://aomostenitorii.wordpress.com/despre-mostenitorii/ (Accesat: 20.06.2016)

Programele existente şi serviciile prestate de Institutul „Millenium”. [on-line] http://www.millenium.md/programe.htm (Accesat: 29.09.2016)

Antreprenoriat social. [on-line] https://ecorazeni.wordpress.com/antreprenoriat-social/ (Accesat: 20.06.2016)

Raport de activitate. [on-line] https://aoperspectiva.wordpress.com/rapoarte/ (Accesat: 20.06.2016)

Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare. [on-line] http://prodidactica.md/portfolio/educatie-pentru-pace-prin-promovarea-culturii-bunei-vecinatati-in-clasele-primare/ (Accesat: 04.04.2018)

Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic din Republica Moldova [on-line] http://prodidactica.md/portfolio/parteneriate-pentru-calitatea-si-relevanta-invatamintului-rofesional-tehnic-in-domeniul-tic-din-republica-moldova/ (Accesat: 04.04.2018)

URSU, A. Tot ce trebuie să știi despre funcționarea consiliilor elevilor la noi în țară – de la sala de festivități la Parlamentul European. Publicat la 19 aprilie 2017. [on-line] http://diez.md/2017/04/19/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-functionarea-consiliilor-elevilor-la-noi-tara-de-la-sala-de-festivitati-la-parlamentul-european/(Accesat: 05.04.2018)

Regulamentul de organizare și funcționare al ASUSM. [on-line] http://asusm.usm.md/statut/ (Accesat: 05.04.2018)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.