MONEY LAUNDERING AS AN ISOLATED PHENOMENON AND LEADING FACTOR IN WHITE-COLLAR CRIMINALITY, PUTS MOLDOVA CASE JUDICIARY ON THE SPOT

Jacob RUB

Abstract


Money laundering is a leading factor in white-collar criminality, with a big effect upon Gross National Product of
the Israeli and Moldova economies. Israel and Moldova have made the first steps In order to cope with money laundering
phenomenon. The model of handling the phenomenon in the USA has been studied that constitutes a role model of fighting
money laundering. The vast majority (77%) of all frauds were committed by individuals working in one of six departments:
accounting, operations, sales, executive/upper management, customer service and purchasing.
In Moldova, money laundering for the most part is connected to traditional forms and activities sources of illegal
proceeds .Moldova is a transit country for money laundering. A money-laundering scandal is casting Moldova’s judiciary
in an unfavorable light and is raising concerns about the government’s commitment to reforms needed to keep European
Union integration on track. It is a need to address corruption as a national priority, and the priority of the relations between
the EU and Moldova. The money laundering scandal indicates that Moldova is reluctant to wade deeply into judicial
reform. In fact, the laundered of $20 billion, is an amount more than twice the size of Moldova’s GDP in 2013, and may
be that it is just the tip of the iceberg, probably.
White-collar criminality in Israel and Moldova means success of coping of the enforcement and judicial systems. In
order to cope with this phenomenon, Israel makes its first steps. Anyway, the message must pave the way through a creation
of a new model for dealing with reduction the isolated phenomenon of money laundering in both states.

SPĂLAREA DE BANI, UN FENOMEN IZOLAT ŞI UN FACTOR IMPORTANT ÎN
CRIMINALITATEA GULERELOR ALBE, PUNE PRACTICA JUDICIARĂ DIN
REPUBLICA MOLDOVA INTR-O SITUAŢIE DIFICILĂ

Spălarea de bani este un factor important în criminalitatea gulerelor albe, având un efect semnificativ asupra produ-
sului naţional brut al economiei din Israel şi din Moldova. Israelul şi Republica Moldova au făcut primii paşi în ceea ce
priveşte combaterea fenomenului spălarea banilor. A fost studiat modelul de manipulare a fenomenului din SUA, care
este un model demn de urmat privind combaterea spălării banilor. Majoritatea fraudelor (77%) au fost comise de către
persoane care lucrează în unul dintre cele şase departamente: contabilitate, operaţiuni, vânzări, director / manager, servicii
pentru clienţi, cumpărare.
În Moldova, spălarea de bani este legată în cea mai mare parte de formele tradiţionale şi de activităţile surse ale
veniturilor ilegale. Moldova este o ţară de tranzit pentru spălarea banilor. Spălarea banilor pune sistemul judiciar al
Republicii Moldova într-o lumină nefavorabilă şi acest flagel creşte îngrijorarea privind realizarea angajamentului
guvernului de a face reformele necesare pentru a menţine pe drumul cel bun integrarea în Uniunea Europeană. Deci,
corupţia necesită a fi abordată drept o problemă prioritară în consolidarea relaţiilor dintre UE şi Moldova. Recentul
scandal privind spălarea banilor indică faptul că Moldova nu doreşte să intre în esenţa reformelor sistemului judiciar.
De fapt, s-ar părea că spălarea a 20 miliarde de dolari – o sumă de două ori mai mare decît PIB-ul Republicii Moldova
în 2013 – să fie doar vârful aisbergului.
Criminalitatea gulerelor albe în Israel şi în Republica Moldova înseamnă insuccesul activităţii sistemelor judiciare.
În ce priveşte combaterea acestui flagel, Israelul a făcut primii paşi. Acelaşi lucru îl face şi Republica Moldova. Oricum,
mesajul trebuie să deschidă calea creării unui nou model de a reduce în ambele state fenomenul spălarea banilor.


Keywords


money laundering, white-collar criminality, Gross National Product, damages due to frauds, tax evasions black market, robbing the State Funds, illegal proceeds, judicial reform, copying of the enforcement and judicial systems

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.