OBIECTUL CONFISCĂRII SPECIALE POTRIVIT art.106 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Sergiu CRIJANOVSCHI

Abstract


În acest articol analizei este supusă legea penală în materia măsurilor de siguranță sub forma confiscării speciale în conformitate cu prevederile art.106 PC RM. Pe parcursul cercetării s-a clarificat natura juridică și destinația specială a legii penale și a actelor normative regionale în domeniu. Sunt concretizate anumite aspecte discutabile ce vizează obiectul confiscării; analizate definiţiile doctrinarilor date instituţiei confiscării, fiind abordate și prevederile internaționale în domeniu.

 

THE OBJECT OF SPECIAL CONFISCATION IN THE PERSPECTIVE OF ART.106 OF THE PENAL CODE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

In the realm of this scientific message there has been analyzed the Criminal law basis concerning security measures, especially in the form of special confiscation in accordance with the article 106 Criminal code of the Republic of Moldova. During the research there has been clarified the legal nature and special destination of the Criminal law and regional normative acts. The author explained some disputable questions regarding the object of confiscation, analyzed several scientific opinions concerning the object of confiscation as well as international regulations in this matter.


Keywords


confiscation, special confiscation, asset, product, income, misappropriation, infringement of ownership.

Full Text:

PDF

References


RENIȚĂ, Gh. Poate fi confiscat mijlocul de transport folosit pentru trecerea ilegală a mărfurrilor peste frontieră vamală (Partea I). În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2018, nr.4(47), p.47-55. ISSN 1857-2405

Studiu analitic cu privire la mecanismele de recuperare și confiscare a activelor în Republica Moldova. June 2016, PEDRO GOMES PEREIRA. Norwegian Ministry od Foreign Affairs. [Accesat: 02.07.2019] (Disponibil:https://www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/151214_Moldova%20AR%20project_Analytical%20Study_final%20draft_ROM%20(1).pdf)

BOGDAN, C. Natura juridică a măsurii confiscării în procesul penal (The Legal Nature of the Confidence Measure in the Criminal Process) (July 1, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3337733 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3337733 p.117.

Recurs în interesul legii. Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.4-1ril-5/2019. Decizia din 07 februarie 2019.

DUMNEANU, L., GROSU, Vl. Unele concepții privind măsurile de siguranță în diferite sisteme de drept. În: Studia Universitatis Moldavie. Seria „Științe sociale” 2015, nr.11, p.70. ISSN online 2345-1017

Minuta întâlnirii preşedinţilor secţiilor penale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţilor de Apel. Târgu-Mureș, 29-30 septembrie 2016. http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_2441/Minuta%20intalnire%20sectii%20penale%20Tg.%20Mures%20septembrie%202016.pdf

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000, ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.15 din 17.02.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38.

ȘEREMET, L. Dicționar explicativ de termeni economici. Chișinău: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, p.26.

Legea Republicii Moldova privind reglementarea valutară, nr.62 din 21.03.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130.

Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ TXT/ PDF/?uri=CELEX:32001F0500&from=ES

Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0577&from=ES

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova privind practica aplicării de către instanţele de judecată a dispoziţiilor legale referitoare la confiscarea averii, nr.40 din 27.12.1999.

https://eurasiangroup.org/Methodology/eng/tech_mark/4/;

Best practices on confiscation (Recommendations 4 and 38) and a framework for ongoing work on asset recovery. October 2012. © 2012 FATF/OECD. All rights reserved. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20Practices%20on%20%20Confiscation%20and%20a%20Framework%20for%20Ongoing%20Work%20on%20Asset%20Recovery.pdf

REȘETNICOV, A. Natura juridică a produsului infracțiunii. În: Studia Universitatis Moldavie. Seria „Științe sociale”, 2007, nr.6, p.185-191.

Directiva 2014/42/ue a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN

Decizia-cadru nr.2005/212/JAI privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0212

CRUDU, I. Elementul material al infracțiunii de îmbogățire ilicită: analiza comparativă. În: Legea și Viața, 2017, decembrie, p.21-26

Arhiva Înaltei Curți de Casație și Justiție a României. Secţia penală, încheierea nr.828 din 14 septembrie 2017.

Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, p.141-145.

Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției (adoptată la New York la 31 octombrie 2003 şi semnată de Republica Moldova la 28 septembrie 2004). Ratificată prin Legea Republicii Moldova nr. 158 din 06.07.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106.

STATI, V. Elementele constitutive și elementele circumstanțiale agravante ale infracțiunilor prevăzute la art.243 CP RM. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe sociale”, 2014, nr.3(73), p.292-293. ISSN online 2345-1017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.