INCRIMINAREA EXERCITĂRII ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU ÎN SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE: ARGUMENTE PRO ȘI CONTRA

Adriana EŞANU

Abstract


Prezentul studiu este orientat spre identificarea premiselor sociojuridice care au stat la baza opțiunii legislative de a incrimina distinct de abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art.327 CP RM) fapta de exercitare a atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese (art.3261 CP RM). În același timp, autorul cercetează cauzele, respectiv impedi­mentele care au stat la baza omisiunii de a incrimina fapta de exercitare a atribuțiilor în sectorul privat în situație de conflict de interese, faptă care, de altfel, a constituit obiectul unei inițiative legislative.

În vederea atingerii scopului propus, exegeza de față abordează natura juridică şi, nu în ultimul rând, standardele şi instrumentele anticorupție internaționale, menite să descurajeze admiterea conflictelor de interese şi sporirea caracterului disuasiv al sancțiunilor.

 

CRIMINALIZATION OF THE ACT OF EXERCISING THE DUTIES IN
THE CONFLICT OF INTERESTS SITUATION: PROS AND CONS

This research paper is oriented to identify the social and legal premises that have been at the basis of the legislative option to incriminate the act of exercising duties in the public sector in a conflict of interests situation (article 3261 of the Criminal Code), distinctly from abuse of power or abuse of office (art.327 of the Criminal Code). At the same time, the author studies the causes, namely impediments that were at the basis of the omission to criminalize the act of exercising the duties in the private sector in the conflict of interests situation, an act, that in its turn, made up the object of a legislative proposal. 

In order to achieve the proposed scope, the present exegesis (interpretation) addresses the legal nature and, last but not least, international anticorruption standards and instruments aimed at discouraging the admission of conflicts of interests and enhancing the dissuasive character of the sanctions.  


Keywords


conflict of interests, office duties, public sector, privat sector, abuse of power, abuse of office, criminalization.

Full Text:

PDF

References


Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.66 din 24 mai 2018. În: Monitorul Oficial al Repu¬blicii Moldova, 2018, nr.181.

Sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, din 19 februarie 2014 (Dosarul nr.1-314/14).

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea legislaţiei, referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi neglijenţa în serviciu”, nr.7 din 15.05.2017. [Accesat: 02.09.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=216

Raport de expertiză anticorupţie la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal nr.985/2002, Codul contravențional nr.218/2008, Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale, Legea nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice). [Accesat: 02.09.2019] Disponibil: https://www.cna.md › exp_files

Legea integrității, nr.82 din 25.05.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243.

Legea cu privire la actele normative, nr.100 din 22.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17.

Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64 ș.a.; Codul de procedură penală – art.1328 ș.a.). [Accesat: 02.07.2019] Disponibil: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3289/language/ro-RO/Default.aspx

Notă informativă cu privire la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte normative, nr.268 din 15.06.2016. [Accesat: 02.07.2019] Disponibil: http://www.parlament.md/ Procesul Legislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3289/language/ro-RO/Default.aspx

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31.10.2003, semnată de Repu¬blica Moldova la 28.09.2004, ratificată prin Legea pentru ratificarea Convenției Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, nr.158 din 06.07.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.103-106 din 20.07.2007.

CHIRILĂ, A. Conflictul de interese. Implicații juridice administrative și penale. În: Revista Transilvăneană de Științe Administrative, 2010, nr.3(27), p.17-29.

Notă informativă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative. [Accesat: 02.09.2019] Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/ tabid/61/LegislativId/4086/language/ro-RO/Default.aspx

Codul penal al României, nr.286 din 17.07.2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510. În vigoare din 01.02.2014.

Decizia Curții Constituționale a României referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.301 alin.(1) și art.308 alin.(1) din Codul penal, nr.603 din 06.10.2015. În: Monitorul Oficial al României, 2015, nr.845.

Legea privind declararea averii şi intereselor personale, nr.133 din 17.06.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246.

BUCUR, A. Influența mobilului şi scopului asupra vinovăției penale. În: Caiete de drept penal, 2006, nr.2, p.105-118.

BRÎNZA, S., STATI, V. Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese: reglementarea răspunderii în Codul penal al Republicii Moldova. În: Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th July2018). Warsaw: Sp. z o. o. „iScience”, 2018, p.19-28.

BOGDAN, S. Incriminarea conflictului de interese. În: Caiete de drept penal, 2009, nr.2, p.78-90.

Sentința penală nr.666 din 30 iunie 2014, definitivă prin Decizia penală nr.13 din 05 februarie 2015 a Înaltei Curţi

de Casaţie şi Justiţie a României (Dosar nr.3159/1/2014). [Accesat: 04.09.2019] Disponibil: https://legeaz.net/spete-penal-iccj-completul-de-5-judecatori/decizia-13-2015


Refbacks

  • There are currently no refbacks.