CONFLICT AL LEGILOR PENALE ÎN TIMP: CAZUL LEGII PENALE INCRIMINATOARE (NOVATIO LEGIS), AL LEGII PENALE DEFAVORABILE (NOVATIO LEGIS IN PEJUS – LEX GRAVIOR)

Drăgălin PĂDURE, Stela BOTNARU

Abstract


În acest articol sunt conceptualizate legile penale defavorabile în timp prin analiza tipurilor acestora și prin identificarea regulilor de aplicare a legilor penale care înaspresc pedeapsa sau înrăutățesc în alt mod situația persoanei vinovate de săvârșirea infracțiunii. Autorii au elaborat o tipologie doctrinară a legilor defavorabile și au demonstrat faptul că Novatio legis, Novatio legis in pejus și Lex gravior consituie formele principale ale legii defavorabile care este expres prevăzută de legiuitor în alin.(2) art.10 din Codul penal al Republicii Moldova. În contextul analizat autorii au exemplificat regulile propuse de identificare a legii penale defavorabile. Concluziile formulate au drept scop îmbunătățirea doctrinei contem­porane a dreptului penal substanțial.

 

Disagreement of criminal laws in time: case of the incriminating criminal law (Novatio legis) and unfavorable criminal law (Novatio legis in pejuslex gravior)

In the limits of this scientific article there have been conceptualised unfavorable criminal laws by means of analysis of its types and rules’ identification concerning the criminal laws which institute a severe punishment or otherwise worsen the situation of the person who is guilty in commission of crime. Authors elaborated a scientific typology of unfavorable laws as well as demonstrated that Novatio legis, Novatio legis in pejus and Lex gravior constitute the basic forms of un­favorable laws whic are expressely provided in the paragraph (2) article 10 of the Criminal code of the Republic of Moldova. Un the realm of this study the autohrs have exemplified rules of the unfavorable law identification. The obtained results could be used in the process of imporvement of the Substantive Criminal Law.


Keywords


new law, criminalization, dezincrimination, dissagrement of criminal laws, application of the criminal law in time, toughening of punishment, otherwise worsening the situation of the person who committed the crime.

Full Text:

PDF

References


FODOR E.-M. Legătura dintre drept și timp – discuții privind instituția prescripției. În: Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Humanistica, vol.14, 2016, p.287-296.

Decizia Curții Constituționale din România referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.125 alin.3 din Codul penal, nr.511 din 12.11.2013. În: Monitorul Oficial, 2014, nr.75.

MOTICA, O. Principiile aplicării legii civile în timp în lumina noului Cod civil. În: Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Drept, 2013, nr.2, p.192-193. ISBN 1843-0651-0161

MASSON, Clober Rogéno. Direito penal esquematizado. Parte general. Vol.1. (Cleber Rogério Masson. – 4.s ed. rev. atual. o ampl. Rio de Janeira: Forense; Sao Paulo: MÉTODO, 2011, p.111. ISBN 970-85-309-3440*8 1

SÂMBRIAN, T. Termeni juridici vechi și noi din domeniul științelor penale neincluși în dicționare ale limbii române. În: Revista de științe juridice, 2015, nr.2, vol.29, p.90-91. ISSN: 1454-3699

PĂDURE, Dr. Conflict al legilor penale în timp în doctrina penală contemporană. În: Revista Națională de Drept, 2017, nr.6, p.40-44. ISSN 1811-0770

NICOLAE, M. Principiul aplicării imediate a legii noi și Noul Cod civil. În: Revista de Științe Juridice. Centrul de cer¬cetări juridice fundamentale „Sistemul juridic între stabilitate și reformă”, 2012, nr.1, vol.21, p.15. ISSN: 1454-3699

Энциклопедия уголовного права. Том 2. Уголовный закон. Издание профессора Малинина. Санкт-Петербург, 2005, c.9-10. ISBN 5-91005-001-Х ISBN 5-91005-006-0

Legea Republicii Moldova pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002, nr.83 din 25.05.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229-243.

Legea Republicii Moldova nr.157 din 26.07.2018 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.347-357.

Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277 din 18.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44.

Legea Republicii Moldova pentru modificarea unor acte legislative, nr.179 din 26.07.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320.

Legea Republicii Moldova pentru modificarea unor acte legislative, nr.195 din 27.07.2018 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332.

Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84, art.100.

Legea Republicii Moldova pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.207 din 28.07.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.369-378.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 109 alin.(1) din Codul penal (limitarea împăcării în cauzele penale). (Sesizarea nr.48g/2017), Chișinău, 21 septembrie 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.