DISCRIMINARE ÎN CONTEXTUL SUSPENDĂRII CONDIȚIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI: STUDIU DE CAZ

Gheorghe RENIŢĂ

Abstract


Tratamentele diferențiate sunt discriminatorii dacă nu se bazează pe o justificare obiectivă și rezonabilă, adică dacă nu urmăresc un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul urmărit. Din această perspectivă, suspendarea condiționată a executării pedepsei poate opera, în anumite circumstanțe, în privința oricărei persoane fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau alte criterii. La categoria „alte criterii” am putea atribui, între altele, cetățenia persoanei și faptul dacă persoana are sau nu domiciliul pe teritoriul în raza căruia a comis infracțiunea. Prin urmare, refuzul suspendării condiționate a executării pedepsei, din motiv că făptuitorul este ce­tățean străin și nu are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, reprezintă un tratament discriminatoriu.

 

DISCRIMINATION IN THE CONTEXT OF CONDITIONAL SUSPENSION OF THE EXECUTION OF THE SENTENCE: A CASE STUDY

Differentiated treatments are discriminatory if they are not based on an objective and reasonable justification, that is, if they do not pursue a legitimate purpose or if there is no reasonable ratio of proportionality between the means used and the purpose pursued. From this perspective, the conditional suspension of the execution of the sentence may operate, in certain circumstances, with respect to any person regardless of sex, race, color, language, religion, political opinions or any other opinions, national or social origin, belonging to a national minority, wealth, birth or other criteria. To “other criteria” we could attribute, among other things, the citizenship of the person and the fact whether or not the person has his domicile in the territory in which he committed the crime. Therefore, the refusal to conditionally suspend the execution of the sentence, because the offender is a foreign citizen and does not have a home on the territory of the Republic of Moldova, is a discriminatory treatment.


Keywords


punishment, discrimination, judicial discretion, offense, court, probation term.

Full Text:

PDF

References


Sesizarea nr. 82g din 22 aprilie 2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 90 alin.(5) și (6) din Codul penal. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/33cXE6w

Ibidem.

Ibidem.

Decizia Curții Constituționale nr.64 din 25 aprilie 2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.82g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alineatele (5) și (6) ale articolului 90 din Codul penal. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2oBpFW5

Ibidem, §14.

Ibidem, §15-16.

Hotărârea Curții Constituționale nr.12 din 14 mai 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 361 alin.(2) lit.c) din Codul penal (confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor de importanţă deosebită false), §43. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2C3Uztq

Sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 24 iulie 2018. Dosarul nr.1-457/2018. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2N8ywIu

Ibidem.

Decizia Curții de Apel Chișinău din 13 noiembrie 2018. Dosarul nr.1a-1644/18. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2NzUiUg

Decizia Curții Constituționale nr.36 din 19 aprilie 2018 de inadmisibilitate a sesizărilor nr.173g/2017 și nr.37g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 220 din Codul penal și a articolului 89 din Codul contravențional (proxenetismul și practicarea prostituției), §37. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2Nwy0mk

Decizia Curții Supreme de Justiție din 10 aprilie 2019. Dosarul nr.1ra-642/2019. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2WvM4kj

Hotărârea Curţii Constituţionale nr.12 din 1 noiembrie 2012 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 32 alin.(4) lit.j) din Legea nr.162 din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor, §64. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2JOQf5p

ECtHR, Case of Eweida and Others vs the United Kingdom, Applications nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10, Judgment of 15 January 2013, §53. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2PMyBmE

ECtHR, Case of Khamtokhu and Aksenchik vs Russia [GC], Applications nos. 60367/08 and 961/11, Judgment of 24 January 2017, §17. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2PLzI61

Hotărârea Curţii Constituţionale nr.11 din 8 mai 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 233 alineatele (1), (2) și (3) din Codul contravențional (sancționarea conducerii în stare de ebrietate a vehiculelor pentru care nu este necesară deținerea permisului de conducere), §45. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2qo3iUQ

Hotărârea Curţii Constituţionale nr.10 din 8 aprilie 2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 5 din Legea nr.188 din 10 iulie 2008 privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului (pretinsa discriminare a bărbaţilor condamnaţi la închisoare care au copii în vârstă de până la 8 ani), §40. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2Ch95xP

Hotărârea Curții Constituționale nr.23 din 25 iulie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 din Legea nr.151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (acțiunea în regres), §58. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2r82nId

Hotărârea Curții Constituționale nr.27 din 30 octombrie 2018 privind controlul constituționalității unor dispoziții din articolul 185 din Codul de procedură penală (arestarea preventivă în cazul în care persoana nu și-a recunoscut vina în privința comiterii faptei imputate), §100. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/32afjdy

ECtHR, Case of Aleksandr Aleksandrov vs Russia, Application no.14431/06, Judgment of 27 March 2018, §4-7, §24-32. [Accesat: 01.11.2019] Disponibil: https://bit.ly/2PSeW


Refbacks

  • There are currently no refbacks.